NICOLAUS COPERNICUS THORUNENSIS - KOPERNIKAŃSKI PORTAL NAUKOWY
NCT » Archiwum » Listy Kopernika » Listy osobiste »

Mikołaj Kopernik do Jana Dantyszka, biskupa warmińskiego


Frombork, 3 marca 1539 r.

Oryginał: Biblioteka Czartoryskich, Kraków, rkps 307, s. 123, 124, łacina, papier, 27,2 X 18 cm, znak wodny E - gotycka litera P z czteropłatkowym kwiatem, papier u dołu uszkodzony, pieczęć sygnetowa z Apollinem bardzo wyraźnie odciśnięta w zielonym wosku.

Kopernik donosi Janowi Dantyszkowi, biskupowi warmińskiemu, że w dniu 2 marca 1539 r. został pochowany Feliks Reich, kustosz i kanonik warmiński. Wakującą po nim kanonię i prebendę Kopernik przejął dla Rafała Konopackiego1 jako jego pełnomocnik, zgodnie z papieskim pismem polecającym i nominacyjnym [tj. prezentacyjnym] królowej polskiej Bony. Prosi, aby biskup udzielił swego zezwolenia i zawiadomił o tym kapitułę, dzięki czemu wakująca prebenda zostałaby przekazana Rafałowi Konopackiemu lub Kopernikowi jako prokuratorowi.


1 Mikołaj Kopernik był spokrewniony z Rafałem Konopackim poprzez swoją babkę Katarzynę Waczenrode, której córka Elżbieta, z pierwszego małżeństwa z Hansem Peckau, wyszła za mąż za Macieja Konopackiego, dziadka Rafała.

strona do druku
Mikołaj Kopernik
strona główna
strona główna
BIOGRAFIA
NAUKA I ODKRYCIE
REWOLUCJA KOPERNIKAŃSKA
ARCHIWUM
BIBLIOTEKA
GALERIA
o projekcie
partnerzy
kontakt