NICOLAUS COPERNICUS THORUNENSIS - KOPERNIKAŃSKI PORTAL NAUKOWY
NCT » Archiwum » Listy Kopernika » Listy osobiste »

Mikołaj Kopernik do Jana Dantyszka, biskupa warmińskiego


Frombork, 11 marca 1539 r.

Oryginał : Biblioteka Czartoryskich, Kraków, rkps 1596, s. 557, 558; łacina, papier, 28 x 19,7 cm, znak wodny E gotycka litera P z czteropłatkowym kwiatem, pieczęć sygnetowa z Apollinem, bardzo wyraźnie odciśnięta w wosku barwy ceglastej.

Mikołaj Kopernik donosi Janowi Dantyszkowi, biskupowi warmińskiemu, że za jego zgodą otrzymał od kapituły kanonikat i prebendę wakujące po śmierci Feliksa Reicha dla Rafała Konopackiego. Wyraża podziękowanie i nie wątpi, że sam Rafał ze swym ojcem, wojewodą pomorskim Jerzym Konopackim, docenią tę łaskawość biskupa.

strona do druku
Mikołaj Kopernik
strona główna
strona główna
BIOGRAFIA
NAUKA I ODKRYCIE
REWOLUCJA KOPERNIKAŃSKA
ARCHIWUM
BIBLIOTEKA
GALERIA
o projekcie
partnerzy
kontakt