NICOLAUS COPERNICUS THORUNENSIS - KOPERNIKAŃSKI PORTAL NAUKOWY
NCT » Archiwum » Listy Kopernika » Listy osobiste »

Mikołaj Kopernik do Jana Dantyszka, biskupa warmińskiego


Frombork, 28 września 1541 r.

Oryginał.: Biblioteka Czartoryskich, Kraków, rkps 1619, s. 99-100; łacina, papier, 29 x 19,5 cm, bez znaku wodnego, pieczęć sygnetowa z Apollinem odciśnięta na odwrocie w wosku barwy ceglastej.

Mikołaj Kopernik, donosi Janowi Dantyszkowi, biskupowi warmińskiemu, który prosił go o zwrot ułożonego przez siebie epitafium na cześć Łukasza Waczenrodego, biskupa warmińskiego, poprzednika Dantyszka, a wuja Kopernika, że zwraca mu kopię, ponieważ nie posiada autografu. Wyraża ubolewanie, że nie można było użyć tekstu epitafium, gdyż na grobowcu Łukasza wyryto już inny napis, może niezbyt stosowny, ale przygotowany i przyjęty za życia przez zmarłego.

strona do druku
Mikołaj Kopernik
strona główna
strona główna
BIOGRAFIA
NAUKA I ODKRYCIE
REWOLUCJA KOPERNIKAŃSKA
ARCHIWUM
BIBLIOTEKA
GALERIA
o projekcie
partnerzy
kontakt