NICOLAUS COPERNICUS THORUNENSIS - KOPERNIKAŃSKI PORTAL NAUKOWY
NCT » Archiwum » Listy Kopernika » Listy osobiste »

Mikołaj Kopernik do Jana Dantyszka, biskupa elekta chełmińskiego


Frombork, 11 kwietnia 1533 r.

Oryginał: zagubiony.

Kopia z ok. 1820 r.: Biblioteka Czartoryskich, Kraków, rkps 1596, s. 357-358; kopia z początków XIX w.: Biblioteka Ukraińskiej Akademii Nauk we Lwowie, Zespół Ossolineum, rkps 111, 546, k. 234-234v; przerys oryginału w: Notice respecting Copernicus, "Edinbourgh Philosophical Journal", 1821, 5, tabl. III; łacina.

Kopernik dziękuje Janowi Dantyszkowi za otrzymany od niego list i okazywaną życzliwość. Informuje jednocześnie, że z powodu pilnych spraw, które zmuszają go oraz pana Feliksa1 do pozostania we Fromborku, nie będzie mógł spełnić życzenia Dantyszka i przybyć do niego w dniu 20 kwietnia. Kopernik zapewnia biskupa o swojej gotowości do złożenia mu odwiedzin w innym czasie.


1 Chodzi o Feliksa Reicha, kanonika warmińskiego.

strona do druku
Mikołaj Kopernik
strona główna
strona główna
BIOGRAFIA
NAUKA I ODKRYCIE
REWOLUCJA KOPERNIKAŃSKA
ARCHIWUM
BIBLIOTEKA
GALERIA
o projekcie
partnerzy
kontakt