NICOLAUS COPERNICUS THORUNENSIS - KOPERNIKAŃSKI PORTAL NAUKOWY
NCT » Archiwum » Listy Kopernika » Listy osobiste »

Mikołaj Kopernik do Jana Dantyszka, biskupa chełmińskiego


Frombork, 8 czerwca 1536 r.

Oryginał: Biblioteka Czartoryskich, Kraków, rkps 2713, s. 1-2, łacina, papier, 27,8 x 18,6 cm, bez znaku wodnego, pieczęć sygnetowa z Apollinem bardzo dobrze zachowana, wyciśnięta w ceglastym wosku.

Kopia z XVIII w.: Biblioteka Czartoryskich, Kraków, Teki Naruszewicza, t. 54, s. 311.

Kopernik informuje Jana Dantyszka, biskupa chełmińskiego, o odebraniu jego listu, w którym biskup wspominał o łączącej ich dotąd zażyłej przyjaźni, zawiązanej jeszcze w młodości, oraz zapraszał Kopernika na ślub swojej krewnej. Kopernik przekazuje Dantyszkowi, iż z powodu zajmowania się sprawą zleconą mu przez biskupa warmińskiego, nie będzie mógł wyjechać z Fromborka na wspomnianą uroczystość.

strona do druku
Mikołaj Kopernik
strona główna
strona główna
BIOGRAFIA
NAUKA I ODKRYCIE
REWOLUCJA KOPERNIKAŃSKA
ARCHIWUM
BIBLIOTEKA
GALERIA
o projekcie
partnerzy
kontakt