NICOLAUS COPERNICUS THORUNENSIS - KOPERNIKAŃSKI PORTAL NAUKOWY
NCT » Archiwum » Listy Kopernika » Listy osobiste »

Mikołaj Kopernik do Jana Dantyszka, biskupa chełmińskiego


Frombork, 9 sierpnia 1537 r.

Oryginał: Biblioteka Czartoryskich, Kraków, rkps 2713, s. 7-8, łacina, papier, 27,6 x 19,1 cm, znak wodny E gotycka litera P z czteropłatkowym kwiatem, pieczęć sygnetowa z Apollinem odciśnięta na stronie verso w wosku barwy ceglastej.

Kopia z XVIII w.: Biblioteka Czartoryskich, Kraków, Teki Naruszewicza, t. 55, s. 197-198.

Kopernik donosi Janowi Dantyszkowi, biskupowi chełmińskiemu i administratorowi diecezji pomezańskiej, że korzystając z przybycia jego posłańca przesyła kilka wiadomości, które w tych dniach otrzymał z Wrocławia listem z 27 czerwca. Wieści te pochodzą z dworu Ferdynanda, króla czeskiego i węgierskiego, i dotyczą wycofania się Turków z Italii, zawarcia pokoju między Franciszkiem I, królem francuskim, i cesarzem Karolem V oraz przekazania księstwa mediolańskiego synowi pierwszego z nich, Henrykowi. Według informacji cytowanej przeez Kopernika, wojska króla Ferdynanda odnoszą sukcesy pod Koszycami i mają otrzymać posiłki od Czechów i Morawian oraz Ślązaków, którzy ciągną na Węgry i zapewne odzyskają Koszyce, zaś Weyda1 podobno skłania się do ugody pod określonymi warunkami.
1 Zapewne Jan Zapolya (1487-1540), król węgierski (od 1526 r.)

strona do druku
Mikołaj Kopernik
strona główna
strona główna
BIOGRAFIA
NAUKA I ODKRYCIE
REWOLUCJA KOPERNIKAŃSKA
ARCHIWUM
BIBLIOTEKA
GALERIA
o projekcie
partnerzy
kontakt