NICOLAUS COPERNICUS THORUNENSIS - KOPERNIKAŃSKI PORTAL NAUKOWY
NCT » Archiwum » Listy Kopernika » Listy osobiste »

Mikołaj Kopernik do Jana Dantyszka, biskupa warmińskiego


Frombork, 25 kwietnia 1538 r.

Oryginał: Biblioteka Uniwersytecka, Uppsala, H 154, k. 163, 163v, łacina, papier bez znaku wodnego, pieczęć sygnetowa z Apollinem.

Mikołaj Kopernik (Nicolaus Copernicus), odpowiadając na otrzymany list, informuje Jana Dantyszka, biskupa warmińskiego, że naradził się z biskupem chełmińskim Tiedemannem Giese w zleconej mu sprawie kanonikatów warmińskich posiadanych jeszcze przez Dantyszka i Giesego. Proponuje, aby nie przedstawiać tej kwestii kapitule, zanim nie zostanie rozstrzygnięta przez nią sprawa kantora warmińskiego Jana Zimmermanna.

strona do druku
Mikołaj Kopernik
strona główna
strona główna
BIOGRAFIA
NAUKA I ODKRYCIE
REWOLUCJA KOPERNIKAŃSKA
ARCHIWUM
BIBLIOTEKA
GALERIA
o projekcie
partnerzy
kontakt