NICOLAUS COPERNICUS THORUNENSIS - KOPERNIKAŃSKI PORTAL NAUKOWY
NCT » Archiwum »

O kolekcji

W dziale Archiwum zgromadzona jest kolekcja wybranych pism pozostawionych przez Mikołaja Kopernika bądź ich najstarszych kopii, jak również szesnastowieczne druki jego autorstwa – De revolutionibus oraz przekład Listów obyczajowych Teofilakta Symokatty.

Rękopisy Kopernika i najstarsze kopie jego nie zachowanych pism prezentowane są w postaci zdigitalizowanych fotokopii oraz – w większości przypadków – transkrypcji oryginału i polskiego przekładu. Poszczególne dokumenty opatrzono regestami bądź obszerniejszymi opisami, a także informacją o miejscu przechowywania oryginału.

Przy tworzeniu kolekcji korzystano z oryginałów udostępnionych przez instytucje je przechowujące bądź z faksymile opublikowanych w tomie IV Dzieł wszystkich Mikołaja Kopernika (Warszawa 1992).

Redakcja
strona do druku
Mikołaj Kopernik
strona główna
strona główna
BIOGRAFIA
NAUKA I ODKRYCIE
REWOLUCJA KOPERNIKAŃSKA
ARCHIWUM
BIBLIOTEKA
GALERIA
o projekcie
partnerzy
kontakt