NICOLAUS COPERNICUS THORUNENSIS - KOPERNIKAŃSKI PORTAL NAUKOWY
NCT » Archiwum » Pisma administracyjne » Potwierdzenie transakcji finansowej z 15 III 1518 r. »

Potwierdzenie transakcji finansowej z 15 III 1518 r. - tłumaczenie

Olsztyn, 15 marca 1518 r.

W Imię Pańskie. Amen. Wszystkim i każdemu to pismo oglądającemu ja, Mikołaj Kopernik, kanonik kościoła warmińskiego, doktor dekretów i administrator wszystkich wspólnych dóbr Czcigodnej Kapituły Warmińskiej itd., oznajmiam, że Urban Sołtys, sołtys w Gietrzwałdzie, mając tamże cztery wolne łany z obowiązkiem sołectwa, prosił i otrzymał moje pozwolenie na tytuł prawnej sprzedaży, zwykłej w tym kraju na czterech łanach wolnych, które posiadał tamże, za zgodą swej małżonki i spadkobierców, i ich przyzwolenia sumiennie przyrzekł. Sprzedał on szanownemu panu Mikołajowi Vicke, wikariuszowi warmińskiemu i kapelanowi zamku olsztyńskiego, jako kupującemu, dla czwartego folwarku w Zawierzu, który posiada pan Baltazar Stockfisch, kanonik warmiński, 1/2 grzywny rocznego czynszu, dobrą monetą płatnego corocznie na św. Michała, za sześć grzywien, również dobrą monetą jemu gotówką wypłaconych, obiecując, że zapłaci na najbliższe święto św. Michała. jako ratę terminową połowę czynszu tj. jeden wiardunek, a następnie każdego roku całkowity czynsz 1/2 grzywny wspomnianemu panu Baltazarowi, albo temu, kto będzie posiadaczem tego czwartego folwarku, sam, lub jego spadkobiercy, posiadacze wspomnianych łanów, dopóki sam, lub jego spadkobiercy nie dokonają wykupu tego czynszu w całości lub w części, za sumę, za jaką został kupiony, po zapłaceniu jednak najpierw w całości zaległego czynszu. Na świadectwo czego to pismo zostało opatrzone pieczęcią urzędu administratorskiego. Działo się na zamku olsztyńskim, dnia 15 marca 1518 r. W obecności tamże Baltazara z Lossowa i Wojciecha Szebulskiego, sług na świadków wezwanych i uproszonych do tej sprawy.

Na podstawie przekładu Jana Dmochowskiego.
strona do druku
Mikołaj Kopernik
strona główna
strona główna
BIOGRAFIA
NAUKA I ODKRYCIE
REWOLUCJA KOPERNIKAŃSKA
ARCHIWUM
BIBLIOTEKA
GALERIA
o projekcie
partnerzy
kontakt