NICOLAUS COPERNICUS THORUNENSIS - KOPERNIKAŃSKI PORTAL NAUKOWY
NCT » Archives » Letters » Written by Copernicus » Copernicus to Bishop Dantiscus »

Copernicus to Bishop Dantiscus - translation

Frombork, 11 March 1539

Do Przewielebnego w Chrystusie Ojca i Pana, Jana z Bożej łaski Biskupa Warmińskiego, Pana swego Wielce Łaskawego

Przewielebny w Chrystusie Ojcze i Panie, Panie Wielce Łaskawy. Dzisiaj za zezwoleniem i zgodą Waszej Przewielebności, przyjąłem od kapituły dla Rafała Konopackiego kanonikat i prebendę, zwolnione przez śmierć świętej pamięci Feliksa. Dziękując za to Waszej Przewielebności, nie wątpię, że sam Rafał i jego ojciec, pan wojewoda pomorski, ocenią jak należy tę łaskawość Waszej Przewielebności. Ja również pragnę powierzyć się szczególnej opiece Waszej Przewielebności, któremu ofiaruję swoje usługi. Z Fromborka, 11 marca 1539.

Waszej Przewielebności całkowicie uległy

Mikołaj Kopernik

Przekład Jerzego Drewnowskiego
print form
Mikołaj Kopernik
strona główna
strona główna
BIOGRAPHY
SCIENCE AND DISCOVERY
COPERNICAN REVOLUTION
ARCHIVES
LIBRARY
GALLERY
project
partners
contact