NICOLAUS COPERNICUS THORUNENSIS - KOPERNIKAŃSKI PORTAL NAUKOWY
NCT » Nauka i odkrycie » Astronomia »

Astronomia jako przedmiot zainteresowań Kopernika

W dziele O obrotach Mikołaj Kopernik kilkakrotnie określił swój stosunek do nauki o wszechświecie. Najpierw we wprowadzeniu do księgi I w taki sposób usprawiedliwiał uczonego, który poświęca się badaniom ciał niebieskich: “Spośród licznych i różnorodnych sztuk i nauk, budzących w nas zamiłowanie i będących dla umysłów ludzkich pokarmem, tym – według mego zdania – przede wszystkim poświęcać się należy i te z największym uprawiać zapałem, które obracają się w kręgu rzeczy najpiękniejszych i najbardziej godnych poznania. Takimi zaś są nauki, które zajmują się cudownymi obrotami we wszechświecie i biegami gwiazd, ich rozmiarami i odległościami, ich wschodem i zachodem oraz przyczynami wszystkich innych zjawisk na niebie, a w końcu wyjaśniają cały układ świata. A cóż piękniejszego nad niebo, które przecież ogarnia wszystko, co piękne?” Łączą się w tym fragmencie dwa przekonania: o poszukiwaniu prawdy jako sensie ludzkiego życia oraz o wyjątkowości astronomii, w której ścisła wiedza splata się z doznaniami estetycznymi najwyższej próby.

Co więcej, Kopernik, będąc dzieckiem swojej epoki, przypisuje zaraz potem astronomii wielki wpływ na moralność i religijność człowieka: “A skoro zadaniem wszystkich nauk szlachetnych jest odciągać człowieka od zła i kierować jego umysł ku większej doskonałości, to ta nauka, oprócz niepojętej rozkoszy umysłu, sprawić to może w pełniejszej mierze niż inne. Któż bowiem zgłębiając te rzeczy i widząc, jak wszystko w nich ustanowione jest w najlepszym ładzie i boską kierowane wolą, nie wzniesie się na wyżyny cnoty przez pilne ich rozważanie i stałą jakby zażyłość z nimi i nie będzie podziwiał Stwórcy wszechrzeczy, w którym się mieści całe szczęście i wszelkie dobro?” Natomiast w zakończeniu centralnego fragmentu księgi I, w którym astronom przedstawia nowy model kosmosu, w jednoznaczny sposób odsłania podstawowy cel swych astronomicznych poszukiwań: nie tylko jak najdokładniejszy opis ruchów planet pośród gwiazd, lecz ustalenie rzeczywistej budowy świata. Swój wywód kończy bowiem wykrzyknikiem: “Tak zaprawdę ogromne jest to boskie arcydzieło Istoty Najlepszej i Największej!” (wszystkie cytaty w tłum. M. Brożka). Nie oznacza to, że za badaniami astronomicznymi Kopernika nie stały także motywy praktyczne, będące w istocie mniej lub bardziej szczegółowymi nierozstrzygniętymi problemami astronomii renesansowej, takimi jak teoria precesji i związane z nią kwestie precyzyjnego wyznaczenia długości roku zwrotnikowego oraz reformy kalendarza.

Jarosław Włodarczyk
Instytut Historii Nauki PAN
 Rozwój astronomii od starożytności do XV wieku
strona do druku
Mikołaj Kopernik
strona główna
strona główna
BIOGRAFIA
NAUKA I ODKRYCIE
REWOLUCJA KOPERNIKAŃSKA
ARCHIWUM
BIBLIOTEKA
GALERIA
o projekcie
partnerzy
kontakt