NICOLAUS COPERNICUS THORUNENSIS
NCT »

Informacje o projekcie

KOPERNIKAŃSKI PORTAL NAUKOWY
NICOLAUS COPERNICUS THORUNENSIS
copernicus.torun.pl

PODSTAWOWE INFORMACJE

NICOLAUS COPERNICUS THORUNENSIS to portal naukowy poświęcony Mikołajowi Kopernikowi dostępny od 19 II 2010 r. w internecie pod adresem: copernicus.torun.pl. Projekt jest realizowany wspólnie przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Gminę Miasta Toruń we współpracy z Instytutem Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk.

Portal NICOLAUS COPERNICUS THORUNENSIS jest miejscem prezentacji spuścizny Kopernika w postaci ARCHIWUM zdigitalizowanych rękopisów pozostawionych przez Astronoma, opracowanych również w transkrypcji łacińskiej oraz w przekładzie. Cyfrowa BIBLIOTEKA zamieszczona na portalu umożliwia lekturę dawnych i współczesnych publikacji dotyczących życia Kopernika, jego działalności i znaczenia. BIOGRAFIA Astronoma, uprawiane przez niego dziedziny NAUKI oraz losy ODKRYCIA i jego recepcja w nowożytnym świecie przybliżone są również poprzez zamówione specjalnie dla Portalu teksty autorstwa znanych współczesnych uczonych. Bogata GALERIA zawiera kolekcję różnorodnych wizerunków Kopernika a także zbiór dzieł sztuki, zdjęć, filmów i animacji dotyczących jego osoby lub przedstawiających miejsca związane z działalnością Astronoma oraz obiekty noszące dziś lub w przeszłości jego imię.

NICOLAUS COPERNICUS THORUNENSIS to pierwsze tak obszerne, profesjonalnie przygotowane i publicznie dostępne w internecie źródło informacji i materiałów o Koperniku. Prezentowane w nim kolekcje archiwaliów, książek, dawnych i współczesnych dzieł sztuki a nawet przedmiotów codziennego użytku związanych z Astronomem gromadzą w jednym miejscu obiekty rozproszone po archiwach, bibliotekach i muzeach w kraju i poza granicami Polski. Starannie dobrane grono autorów tekstów tworzą pochodzący z różnych polskich i zagranicznych ośrodków znani naukowcy, popularyzatorzy nauki oraz pasjonaci historii, astronomii, sztuki i samego Kopernika. Ich profesjonalizm i doświadczenie jest gwarancją rzetelności treści publikowanych pod adresem copernicus.torun.pl

Portal skierowany jest do szerokiego grona odbiorców poszukujących informacji o życiu Kopernika, uprawianych przez niego naukach, jego wielkim odkryciu i wpływie na późniejszy rozwój cywilizacji. NICOLAUS COPERNICUS THORUNENSIS będzie tym samym internetową encyklopedią używaną przez uczniów, studentów, naukowców i wszystkich zainteresowanych prezentowaną problematyką. Otwarcie wersji anglojęzycznej w pierwszej połowie 2010 r. udostępni zawartość Portalu dla użytkowników na całym świecie.

IDEA

Portal NICOLAUS COPERNIUS THORUNENSIS tworzony jest przez profesjonalistów – naukowców oraz pracowników bibliotek i muzeów, mających duże doświadczenie w popularyzacji treści tematycznie związanych z osobą, życiem i dziełem Kopernika. Dzięki współpracy z doświadczonymi programistami oraz wysokiej klasy artystami Portal ma szansę stać się rzetelnym, atrakcyjnym i przyjaznym dla użytkownika miejscem poszukiwania informacji o Mikołaju Koperniku. NICOLAUS COPERNICUS THORUNENSIS daje wszystkim szansę przeżycia intelektualnej przygody z różnymi dziedzinami nauki i sztuki oraz oryginalnymi pismami pozostawionymi przez Kopernika.

Portal skierowany jest do całej społeczności internetowej. Przystępny sposób narracji w publikowanych tekstach, duża liczba ilustracji oraz atrakcyjna szata graficzna mogą zdecydować o jego popularności wśród uczniów, studentów i pasjonatów nie zajmujących się zawodowo Kopernikiem. Pod adresem copernicus.torun.pl znajdują się jednak materiały, które mogą być wykorzystane również przez ludzi świata nauki w pracy badawczej i dydaktycznej – rękopisy i wydania pism Kopernika oraz bogata literatura naukowa i popularnonaukowa poświęcona jego osobie, dziełu i tematom pokrewnym.

ZAWARTOŚĆ

Portal NICOLAUS COPERNICUS THORUNENSIS podzielony jest na sześć modułów:

RADA PROGRAMOWA

Portal NICOLAUS COPERNICUS THORUNENSIS jest projektem realizowanym i finansowanym wspólnie przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika i Gminę Miasta Toruń. Portalem zarządza Rada Programowa składająca się z przedstawicieli UMK i Gminy Miasta Toruń w następującym składzie:

REDAKCJA

Prace redakcyjne wykonuje Redakcja Portalu w składzie:

AUTORZY I TWÓRCY

Autorzy tekstów zamówionych dla Portalu:

Realizacja filmów i animacji:

Koncepcja graficzna Portalu:

Kwerendy i digitalizacja:

Obsługa programistyczna – Uczelniane Centrum Informatyczne UMK:

Tłumaczenia:

PARTNERZY

Partnerem Naukowym Portalu jest Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk. Dzięki nawiązanej współpracy z tą instytucją pozyskano do zamieszczenia na stronach NICOLAUS COPERNICUS THORUNENSIS materiały publikowane wcześniej przez Instytut w ramach jego działalności wydawniczej, m.in. najnowsze polskie kompletne wydanie Dzieł wszystkich Mikołaja Kopernika a także cenne pozycje z serii “Studia Copernicana” i czasopisma “Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”

Rada Programowa podpisała również umowy o współpracy partnerskiej z innymi instytucjami:

Ponadto w pracach nad Portalem korzystano ze współpracy z kilkudziesięcioma instytucjami archiwalnymi, muzealnymi bądź bibliotecznymi z Polski, Austrii, Belgii, Niemiec, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Włoch celem udostępnienia reprodukcji rękopisów bądź najstarszych kopii autografów Kopernika przechowywanych w ich zbiorach.

PERSPEKTYWY

Portal NICOLAUS COPERNICUS THORUNENSIS jest projektem długofalowym. Zawartość poszczególnych działów jest na bieżąco rozbudowywana

W dalszej perspektywie planowane jest powiększenie Portalu o część edukacyjną, skierowaną do najmłodszych użytkowników internetu oraz nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Rada Programowa i Redakcja Portalu NICOLAUS COPERNICUS THORUNENSIS zapraszają wszystkie instytucje i osoby zajmujące się prezentowaną na portalu tematyką do współpracy przy tworzeniu profesjonalnego internetowego źródła informacji o Koperniku.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika Gmina Miasta Toruń