NICOLAUS COPERNICUS THORUNENSIS
NCT » Rewolucja kopernikańska » Recepcja teorii Kopernika i znaczenie odkrycia » Pokopernikańskie koncepcje kosmologiczne »

Współczesne rozważania kosmologiczne

Standardowy model Wielkiego Wybuchu znakomicie przeszedł wiele testów obserwacyjnych, także o charakterze experimentum crucis. Kosmologowie są jednak swiadomi jego niedostatków. Należą do nich między innymi:

Istnieją, oczywiście, teorie, hipotezy, spekulacje czy ledwie sugestie wychodzące poza standardowy model Wielkiego Wybuchu. Należą do nich na przykład:

Stanisław Bajtlik
Centrum Astronomiczne
im. Mikołaja Kopernika PAN

Literatura

  1. B. Greene, Piękno Wszechświata. Superstruny, ukryte wymiary i poszukiwanie teorii ostatecznej, Warszawa 2001.
  2. A. H. Guth, Wszechświat inflacyjny. W poszukiwaniu nowej teorii pochodzenia kosmosu, Warszawa 2000.
  3. M. Rees, Przed początkiem. Nasz Wszechświat i inne wszechświaty, Warszawa 1999.
  4. Kosmos znany i nieznany, “Świat Nauki” (wydanie specjalne) nr 2/2003.