NICOLAUS COPERNICUS THORUNENSIS - KOPERNIKAŃSKI PORTAL NAUKOWY
NCT » Rewolucja kopernikańska » Rozwój astronomii od czasów Kopernika do współczesności »

Astronomia przed wynalezieniem teleskopu

Ukazanie się w 1543 r. O obrotach Kopernika zainicjowało rewolucyjne zmiany w poglądach człowieka na kosmos i ruchy ciał niebieskich, ale początkowo proces ten postępował powoli. Kopernik wierzył, że odkrył rzeczywistą budowę świata, lecz do jej opisu wykorzystał tradycyjne modele geometryczne dawnej astronomii, w której nie interesowano się przyczynami ruchów planet. Uczeni czasów Kopernika zdawali sobie sprawę, że geocentryczna astronomia Ptolemeusza niedokładnie przewiduje położenia planet i w związku z tym z nadzieją powitano dzieło Kopernika. W 1551 r. na jego podstawie Erasmus Reinhold zestawił heliocentryczne Tablice pruskie, mające upamiętnić osiągnięcia Kopernika, “którego wysiłki i badania na nowo odrodziły naukę o ruchach ciał niebieskich, bliską zapaści”. Jednakże tablice astronomiczne budowane na podstawie modelu Kopernika nie przyniosły istotnej poprawy dokładności przewidywań miejsc planet na sferze niebieskiej: wciąż błędy maksymalne sięgały kilku stopni, a zatem kilku, a nawet kilkunastu średnic tarczy Księżyca.

W listopadzie 1563 r. młody duński astronom Tycho Brahe obserwował koniunkcję Jowisza z Saturnem i stwierdził, że ptolemejskie Tablice alfonsyńskie myliły się w przewidywaniu tego zjawiska o miesiąc, Tablice pruskie zaś – o 2 dni. Uznał, że oba błędy świadczą o tym, iż prawdziwa reforma astronomii jeszcze się nie dokonała. Zapoczątkowany przez Brahego program odnowy wiedzy o wszechświecie zakładał, że na podstawie długich ciągów obserwacyjnych o najwyższej dostępnej dokładności stanie się możliwe opracowanie nowego modelu i wyznaczenie jego parametrów. W swoim obserwatorium na wyspie Hven Brahe skonstruował najprecyzyjniejsze instrumenty, jakie astronomia znała w epoce przez wynalezieniem lunety. Za ich pomocą przez blisko 20 lat, aż do r. 1597, obserwował gwiazdy i planety, osiągając dokładność określenia ich pozycji sięgającą zaledwie jednej minuty kątowej (1’). W okresie tym Brahe i inni astronomowie europejscy przekonali się również, że kometa 1577 r. poruszała się w przestrzeni pomiędzy planetami, co oznaczało, że nie są one unoszone przez sztywne sfery, jak przyjmowała tradycyjna kosmologia. W ten sposób astronomia przełomu XVI i XVII w. stanęła wobec możliwości poprawy modeli ruchów planet – za sprawą materiału obserwacyjnego Brahego – i wobec konieczności odkrycia prawdziwych przyczyn tych ruchów. W obu przypadkach ważny krok wykonał Johannes Kepler.

Posługując się zebranymi przez Brahego dokładnymi obserwacjami Marsa, Kepler odkrył, że planety poruszają się nie po okręgach, jak chcieli starożytni i Kopernik, lecz po elipsach. W ognisku eliptycznej orbity znajdowało się Słońce, co uzasadniało żywione przez Keplera przekonanie, że jest ono fizyczną przyczyną ruchów planet. Swoje odkrycie ogłosił w 1609 r. w dziele Astronomia nova, które bardzo różniło się od typowych traktatów astronomicznych tamtych czasów, było bowiem zapisem zmagań Keplera z materiałem obserwacyjnym, z historycznymi zaszłościami w astronomii i nierzadko otwarcie relacjonowało błędy popełniane przez autora. Dlatego nowa astronomia Keplera – heliocentryczna, ale odwołująca się do elips i tłumacząca je fizyką niebieską (dziś wiemy, że całkowicie błędną) – niezbyt szybko zyskiwała uznanie wśród uczonych. Pomogło jej wydanie przez Keplera w 1627 r. Tablic rudolfińskich, które szybko okazały się znacznie dokładniejszymi tablicami położeń planet niż tablice obliczane na podstawie systemu Ptolemeusza czy dzieła Kopernika. Po raz pierwszy Europa przekonała się o tym dzięki obserwacjom przejścia Merkurego na tle tarczy Słońca, zjawiska widocznego 7 listopada 1631 r. Pierre Gassendi w Paryżu stwierdził, że przewidywania Keplera były błędne zaledwie o 14’, podczas gdy Tablice alfonsyńskie myliły się o 4o25’, Tablice pruskie zaś o 5o. Dodajmy, że w swoich obserwacjach Gassendi wykorzystał lunetę, która już od ponad 20 lat zmieniała oblicze astronomii.

Jarosław Włodarczyk
Instytut Historii Nauki PAN

Literatura

  1. Historia astronomii, pod red. M. Hoskina, Warszawa 2007.
  2. J. North, Historia astronomii i kosmologii, Katowice 1997.
Znaczenie odkrycia Kopernika dla rozwoju humanistyki   Teleskop i mechanika nieba
strona do druku
Mikołaj Kopernik
strona główna
strona główna
BIOGRAFIA
NAUKA I ODKRYCIE
REWOLUCJA KOPERNIKAŃSKA
ARCHIWUM
BIBLIOTEKA
GALERIA
o projekcie
partnerzy
kontakt