NICOLAUS COPERNICUS THORUNENSIS - KOPERNIKAŃSKI PORTAL NAUKOWY
NCT » Rewolucja kopernikańska » Rozwój astronomii od czasów Kopernika do współczesności »

Teleskop i mechanika nieba

Teleskop został wynaleziony na początku XVII w. w Niderlandach, ale jego użycie do obserwacji astronomicznych spopularyzował Galileusz (1564–1642), publikując w 1610 r. Posłanie z gwiazd (Sidereus nuncius). Ta nieduża książeczka pokazywała czytelnikowi góry na Księżycu, słabe gwiazdki, tworzące Drogę Mleczną, i cztery naturalne satelity Jowisza. Wkrótce przyszły odkrycia dziwnego wyglądu Saturna, za który są odpowiedzialne jego pierścienie, faz Wenus i plam słonecznych, ale nie wszystkie możemy przypisać tylko Galileuszowi. W każdym razie dzięki teleskopowi przekonano się, że istnieją inne ośrodki ruchu (np. Jowisz dla swoich księżyców) – a zatem pojawiły się nowe argumenty na rzecz systemu Kopernika – i że ciała niebieskie są zbudowane z materiału prawdopodobnie niewiele różniącego się od ziemi. Kiedy w 1665 r. Robert Hooke relacjonował swoje obserwacje Księżyca przez teleskop, stwierdzał: “[...] ponieważ jest całkiem prawdopodobne, że Księżyc ma prawo grawitacji, tym samym stanowi w poszukiwaniu przyczyny grawitacji, czyli przyciągania, doskonały wyróżniający się przykład [...]; Księżyc bowiem ma prawo przyciągania, skoro nie tylko posiada okrągły kształt, lecz także mocno obejmuje i utrzymuje wszystkie swoje części złączone, chociaż wiele z nich sprawia wrażenie tak luźnych jak piaski na Ziemi [...]; tak więc należy wymyślić jakąś zasadę, która będzie w zgodzie zarówno ze wszystkimi satelitami, jak i głównymi planetami”. Innymi słowy, stało się jasne, że cały wszechświat formują takie same siły.

Postać tych sił odkrył Izaak Newton (1642–1727), publikując w 1687 r. Matematyczne zasady filozofii naturalnej, słynne Principia. Przedstawił w nich fundamenty mechaniki i udowodnił, że prawa Keplera wynikają z prawa powszechnego ciążenia. Newton wykazał również, że komety są ciałami niebieskimi, poruszającymi się po krzywych stożkowych. Idąc tym tropem, Edmond Halley (ok. 1656–1742) przepowiedział powrót komety, którą obserwowano w l. 1531, 1607 i 1682. Prognoza Halleya sprawdziła się w 1758 r., stając się wielkim sukcesem newtonowskiej mechaniki nieba. W XVIII w. rozwinęła się ona zresztą do postaci dojrzałej teorii, której podstawą nie była już, jak jeszcze u Newtona, geometria, lecz analiza matematyczna. I za sprawą prac Jeana le Ronda d’Alemberta (1717–1783), Alexisa Clairaut (1713–1765), Leonharda Eulera (1707–1783), Josepha Louisa Lagrange’a (1736–1813), Pierre’a Simona de Laplace’a (1749–1827) i innych teoria ta święciła kolejne tryumfy, wyjaśniając coraz precyzyjniej ruchy ciał niebieskich w granicach Układu Słonecznego. Kolejnym wielkim sukcesem mechaniki nieba stanie się odkrycie w 1846 r. Neptuna – na podstawie obliczeń Urbaina Jeana Josepha Le Verriera (1811–1877) i, niezależnie, Johna Coucha Adamsa (1819–1892).

Równolegle do postępów teorii dokonywał się rozwój metod obserwacyjnych. Teleskop Galileusza dawał obraz prosty; w 1611 r. Kepler zaproponował inną konstrukcję, z większym polem widzenia i obrazem odwróconym. W poł. XVII w. teleskop Keplera został wykorzystany do zwiększenia dokładności pomiarów pozycyjnych: wynaleziono mikrometr. Tradycyjna astrometria, w której pomiary dokonywano za pomocą instrumentów przystosowanych do obserwacji gołym okiem, a którą po Tychonie Brahem kultywował jeszcze Gdańszczanin Jan Heweliusz (1611–1689), trafiła do lamusa. Jednym z ważniejszych sukcesów nowej astronomii obserwacyjnej będzie zidentyfikowanie w 1728 r. przez Anglika Jamesa Bradleya (1693–1762) zjawiska aberracji światła – bezpośredniego potwierdzenia postulowanego przez Kopernika okołosłonecznego ruchu Ziemi. Za sto lat astrometria odniesie kolejny spektakularny sukces: w l. 1836–1837 Wilhelm Struve (1793–1864) i F. W. Bessel (1784–1846) po raz pierwszy zmierzą odległości do pobliskich gwiazd.

W latach sześćdziesiątych XVII w. Szkot James Gregory i, niezależnie, Newton zaproponowali nowy rodzaj instrumentu – teleskop zwierciadlany. Sto lat później przyrząd ten bardzo efektywnie wykorzysta w badaniach astronomicznych William Herschel (1738–1822), budując w Anglii własnoręcznie teleskopy zwierciadlane o średnicach 46 cm i 122 cm. Herschel zyskał sławę, odkrywając w 1781 r. Urana, ale jego równie ważnym dokonaniem było wskazanie astronomom nowych kierunków badawczych przede wszystkie za sprawą swoich wieloletnich systematycznych obserwacji mgławic, gromad gwiazd i gwiazd podwójnych. Badania te w odniesieniu do nieba południowego kontynuował jego syn, John Herschel (1792–1871).

Jarosław Włodarczyk
Instytut Historii Nauki PAN

Literatura

  1. Historia astronomii, pod red. M. Hoskina, Warszawa 2007.
  2. J. North, Historia astronomii i kosmologii, Katowice 1997.
Astronomia przed wynalezieniem teleskopu   Wiek dziewiętnasty i narodziny astrofizyki
strona do druku
Mikołaj Kopernik
strona główna
strona główna
BIOGRAFIA
NAUKA I ODKRYCIE
REWOLUCJA KOPERNIKAŃSKA
ARCHIWUM
BIBLIOTEKA
GALERIA
o projekcie
partnerzy
kontakt