Naukowiec i odkrywca

Można odważyć się i postawić tezę, że Kopernik był człowiekiem renesansuuzdolniony w naukach matematycznych, fizycznych, zaznajomiony z klasycznymi językami, dysponujący szeroką wiedzą medyczną, erudycją filologa i ugruntowanym oglądem intelektualnym.

Astronom

"Cóż zaś piękniejszego nad niebo, nad ten skład wszystkich piękności, jak to pokazują nawet same wyrazy coelum i mundus z których drugi oznacza czystość i ozdobę, a pierwszy misterne sklepienie, od wielu filozofów dla swojej nadzwyczajnej wspaniałości bogiem widzialnym nazywane".

– Mikołaj Kopernik, Przedmowa do De Revolutionibus

Ekonom

"Moneta jest to złoto lub srebro, stosownie do postanowienia każdego państwa albo jego zwierzchnika znaczone, którem się reguluje rzeczy kupione lub sprzedane".

– Mikołaj Kopernik, Zasady bicia monety

Medyk

"Gdybym do rad tych mógł dodać jeszcze coś korzystnego, czym dobremu panu, urzędnikowi Waszej Książęcej Mości mógłbym być pomocnym w przywróceniu zdrowia, nie szczędziłbym żadnego trudu, starania i troski, ażeby przysłużyć się Waszej Książęcej Mości, któremu usilnie się polecam".

– Mikołaj Kopernik, List do Albrechta Hohenzollerna, Frombork, 21 VI 1541 –

Rewolucja kopernikańska

"Najprzód uważać mamy, że świat jest kulisty, bądź, że kula jest figurą najdoskonalszą ze wszystkich, niepotrzebującą żadnych połączeń i całość tworząca; bądź, że kula jako największą objętość mająca, najzdolniejsza jest pomieścić i utrzymać w sobie wszystko; bądź dlatego, że najgłówniejsze części świata, jakoto: słońce, księżyc, gwiazdy, pod takim kształtem nam się pokazują; bądź, że wszystkie ciała usiłują przybrać jej figurę, jak to widać na kroplach wody i na innych płynach dążących do nadania sobie kształtu. Dlatego niech nikt nie wątpi, że taką postać ciała niebieskie mają sobie daną".

– Mikołaj Kopernik, De revolutionibus

Zasoby

Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
ul. Gagarina 13
87-100 Toruń

logo Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

Współpraca

logo Centrum Badań Kopernikańskich

Urząd Miasta Torunia

Kopernik 550

 Światowy Kongres Kopernikański