Pobyt we Włoszech (1496-1503)

Pobyt we Włoszech (1496–1503)

Studia w Bolonii

  • Teresa Borawska
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Po nieudanej próbie uzyskania dla swego siostrzeńca kanonii fromborskiej biskup warmiński Łukasz Watzenrode, wysłał go latem 1496 r. na studia prawnicze do Bolonii.

Pobyt w Rzymie

  • Teresa Borawska
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Ogłoszone w kwietniu 1498 r. przez papieża Aleksandra VI uroczystości jubileuszowe 1500 roku ściągnęły do liczącego wówczas ok. 50 tysięcy mieszkańców Wiecznego Miasta ogromne rzesze pielgrzymów, wśród których nie zabrakło Mikołaja Kopernika oraz jego brata Andrzeja.

Studia medyczne w Padwie

  • Teresa Borawska
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Dnia 28 lipca 1501 r. Mikołaj Kopernik wraz z bratem Andrzejem uzyskali zgodę kapituły warmińskiej na kontynuowanie przerwanej nauki w słonecznej Italii.

Kopernik w Ferrarze

  • Teresa Borawska
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Po dwuletnich studiach medycyny w Padwie Kopernik zobowiązany był do powrotu na Warmię i wylegitymowania się stopniem naukowym doktora prawa.

Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
ul. Gagarina 13
87-100 Toruń

logo Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

Współpraca

logo Centrum Badań Kopernikańskich

Urząd Miasta Torunia

Kopernik 550

 Światowy Kongres Kopernikański