Monografie i opracowania

Monografie i opracowania

pokaż treść

Birkenmajer, Ludwik Antoni, Mikołaj Kopernik. Cz. 1.: Studya nad pracami Kopernika oraz materyały biograficzne. Kraków: Skład Główny w Księgarni Spółki Wydawniczej Polskiej, 1900.

Przeczytaj...

pokaż treść

Birkenmajer, Ludwik Antoni, Stromata Copernicana: studja, poszukiwania i materjały biograficzne. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1924.

Przeczytaj...

pokaż treść

Czyński, Jan, Kopernik et ses travaux: introduction. Paris: J. Renouard, 1847.

Przeczytaj...

pokaż treść

Ernst, Marcin i in., Mikołaj Kopernik. Lwów-Warszawa: Druk. Ludowego Spółdzielczego Towarzystwa Wydawniczego; Książnica Polska, 1924.

Przeczytaj...

pokaż treść

Flammarion, Camille, Życie Mikołaja Kopernika. Warszawa: Unger i Bonarski, 1873.

Przeczytaj...

pokaż treść

Hipler, Franz, Nikolaus Kopernikus und Martin Luther. Braunsberg: Eduard Peter, 1868.

Przeczytaj...

pokaż treść

Mizwa, Stephen P., Nicholas Copernicus, 1543-1943. New York: The Kosciuszko Foundation, 1943.

Przeczytaj...

pokaż treść

Nayder, Tadeusz, Mikołaj Kopernik: 1473-1543. Lwów: nakł. Państwowego Wydawnictwa Książek Szkolnych, 1933.

Przeczytaj...

pokaż treść

Nicolaus Copernicus: Skizze seines Lebens und Wirkens so wie Nachrichten über die Erinnerungszeichen an ihn. Thorn (Toruń): Druck und Verlag von Ernst Lambeck, 1873.

Przeczytaj...

pokaż treść

Polkowski, Ignacy, Żywot Mikołaja Kopernika. Wyd. drugie. Gniezno: drukiem J. B. Langego, 1873.

Przeczytaj...

pokaż treść

Prowe, Leopold Friedrich, Nicolaus Coppernicus. Das Leben. Bd.1 Tl. 1 1473-1512. Berlin: Weidmannsche Buchhandlung, 1883.

Przeczytaj...

pokaż treść

Prowe, Leopold Friedrich, Nicolaus Coppernicus. Das Leben. Bd.1 Tl. 2 1512-1543. Berlin Weidmannsche Buchhandlung, 1883.

Przeczytaj...

pokaż treść

Radwański, Jan, Żywot Mikołaja Kopernika (Gwiazdarza). Kraków: Drukarnia "Czasu", 1953.

Przeczytaj...

pokaż treść

Szulc, Dominik, Życie Mikołaja Kopernika. Warszawa: Czcionkami Drukarni Gazety Codziennej, 1855.

Przeczytaj...

pokaż treść

Bartoszewicz, Julian, Mikołaj Kopernik i Jan Śniadecki astronomowie polscy. Warszawa: S. Strąbski, 1852.

Przeczytaj...

pokaż treść

Krzyżanowski, Adrian, Kopernik w Walhalli: (Kopernik, Walhalla's Genoss). Warszawa: J. Unger, 1843.

Przeczytaj...

pokaż treść

Krzyżanowski, Adrian, Mikołaja Kopernika, założyciela dziesiejszéj astronomii, w 300 lat od jego skonu i objawienia jego układu spomnienie jubileuszowe. Warszawa: w druk. J. Unger, 1844.

Przeczytaj...

pokaż treść

Dobrzycki, Jerzy; Hajdukiewicz, Leszek, Kopernik Mikołaj (1473-1543). w: Polski słownik biograficzny, t. 14. Wrocław: PAU, Ossolineum, 1968.

Przeczytaj...

pokaż treść

Biskup, Marian; Dobrzycki, Jerzy, Uczony i obywatel Warszawa: Interpress, 1972.

Przeczytaj...

pokaż treść

Biskup, Marian; Dobrzycki, Jerzy, Nicolaus Copernicus: Gelehrter und Staatsbűrger Leipzig: B.G. Teubner, 1983.

Przeczytaj...

pokaż treść

Dobrzycki, Jerzy, Selected Copernican bibliography w: The Scientific World of Copernicus: on the occasion of the 500th anniversary of his birth 1473-1543. Dordrecht: Reidel 1973.

Przeczytaj...

pokaż treść

Brodziński, Kazimierz, Życiorysy niektórych poetów i uczonych. Sanok: nakł. i druk. Karola Pollaka, 1856.

Przeczytaj...

 

Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
ul. Gagarina 13
87-100 Toruń

logo Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

Współpraca

logo Centrum Badań Kopernikańskich

Urząd Miasta Torunia

Kopernik 550

 Światowy Kongres Kopernikański