Młodość. Studia w Krakowie

Młodość. Studia w Krakowie

pokaż treść

Biskup, Marian, Regesta Copernicana: (calendar of Copernicus' papers). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1975.

Przeczytaj...

pokaż treść

Górski, Karol, Domostwa Mikołaja Kopernika w Toruniu Toruń: Towarzystwo Bibliofilów im. Lelewela, 1955..

Przeczytaj...