Osoby z kręgu Kopernika

Osoby z kręgu Kopernika

pokaż treść

Sighinolfi, Lino, Domenico Maria Novara e Nicolo Copernico: allo studio di Bologna. Modena: G. Ferraguti e C. Tipografi, 1920.

Przeczytaj...

pokaż treść

Górski, Karol, Łukasz Watzenrode: życie i działalność polityczna (1447–1512). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1973.

Przeczytaj...

pokaż treść

Die Chorographie des Joachim Rheticus / mit einer Einleitung aus dem Autographon des Verfassers. Hrsg. von F. Hipler. Dresden: Druck von B. G. Teubner, 1876.

Przeczytaj...

pokaż treść

Hipler, Franz, Celio Calcagnini und seine Schrift über die Erdbewegung: ein Beitrag zur Geschichte des copernicanischen Systems und seines Urhebers. Münster: 1879.

Przeczytaj...

pokaż treść

Borawska, Teresa, Stronnicy krzyżaccy w otoczeniu Łukasza Watzenrodego. Olsztyn: Komunikaty Mazursko-Warmińskie ; nr 3, 1969.

Przeczytaj...

pokaż treść

Borawska, Teresa, Giese Tiedemann. w: Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego T. 2. Gdańsk: Wydawnictwo Gdańskie, 1994.

Przeczytaj...

pokaż treść

Borawska, Teresa, Tiedemann Giese (1480-1550): w życiu wewnętrznym Warmii i Prus Królewskich. Olsztyn: Pojezierze, 1984.

Przeczytaj...

pokaż treść

Borawska, Teresa, Bernard ScuIteti jako rzecznik interesów warmińskich w Rzymie na przełomie XV i XVI wieku. Olsztyn: Komunikaty Mazursko-Warmińskie, nr 2/3, 1972.

Przeczytaj...

 

Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
ul. Gagarina 13
87-100 Toruń

logo Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

Współpraca

logo Centrum Badań Kopernikańskich

Urząd Miasta Torunia

Kopernik 550

 Światowy Kongres Kopernikański