Badania nad Kopernikiem

Badania nad Kopernikiem

pokaż treść

Polkowski, Ignacy, Kopernikijana czyli materyały do pism i życia Mikołaja Kopernika. T. 1-3. Gniezno: drukiem J. B. Langiego, 1873-1875.

Przeczytaj...

pokaż treść

Hilfstein, Erna, Starowolski's biographies of Copernicus. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1980.

Przeczytaj...

pokaż treść

Mikulski, Krzysztof, Kopernik odnaleziony? Warszawa: Urania-Postępy Astronomii, T. 77, nr 1, 2006.

Przeczytaj...

pokaż treść

Rosińska, Grażyna, Kwestia "Krakowskich autografów" Kopernika w kodeksie "Copernicana 4" Biblioteki Uniwersyteckiej w Uppsali. Warszawa: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki nr 3, 2001.

Przeczytaj...

pokaż treść

Rosińska, Grażyna, Krakowski księgozbiór Mikołaja Kopernika w kodeksach "Copernicana 4" i "Copernicana 6" Biblioteki Uniwersyteckiej w Uppsali. Lublin: B169Res Historica, z. 13, 2002.

Przeczytaj...

pokaż treść

Birkenmajer, Aleksander, Wkład polskiej filologii klasycznej w badania kopernikańskie i dalsze postulaty. Część druga referatu Mikołaj Kopernik. Warszawa: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki nr 3, s. 543-551,1968.

Przeczytaj...

pokaż treść

Mioduszewski, Jerzy, List do Redakcji "Analecta". Warszawa: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki ; R. 51, nr 2, s. 383-385, 2006.

Przeczytaj...

 

Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
ul. Gagarina 13
87-100 Toruń

logo Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

Współpraca

logo Centrum Badań Kopernikańskich

Urząd Miasta Torunia

Kopernik 550

 Światowy Kongres Kopernikański