Geneza teorii heliocentrycznej

Geneza teorii heliocentrycznej

pokaż treść

Birkenmajer, Aleksander, Études d'histoire des sciences et de la philosophie du Moyen Âge. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1970.

Przeczytaj...

pokaż treść

Markowski, Mieczysław, Burydanizm w Polsce w okresie przedkopernikańskim: studium z historii filozofii i nauk ścisłych na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1971.

Przeczytaj...

pokaż treść

Birkenmajer, Aleksander, Etudes d'histoire des sciences en Pologne. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1972.

Przeczytaj...

pokaż treść

Witelo, Witelonis Perspectivae liber primus = Book I of Witelo's Perspectiva. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1977.

Przeczytaj...

pokaż treść

Burchardt, Jerzy, List Witelona do Ludwika we Lwówku Śląskim: problematyka teoriopoznawcza, kosmologiczna i medyczna. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1979.

Przeczytaj...

pokaż treść

Witelo, Witelonis Perspectivae liber quintus. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1983. 

Przeczytaj...

pokaż treść

Thomas de Wratislavia, Thomae de Wratislavia Practica medicinalis: a critical edition of the "Practica medicinalis" of Thomas of Wrocław, prémontré bishop of Sarepta (1297-c. 1378). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1989. 

Przeczytaj...

pokaż treść

Witelo, Witelonis Perspectivae liber secundus et liber tertius. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1991.

Przeczytaj...

pokaż treść

Witelo, Witelona Perspektywy: przekład na język polski ze wstępem i komentarzami. Ks. 2-3. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1991. 

Przeczytaj...

pokaż treść

Burchardt, Jerzy, Kosmologia i psychologia Witelona. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1991.

Przeczytaj...

pokaż treść

Witelo, Witelona Perspektywy: przekład na język polski ze wstępem i komentarzami. Ks. 4. Warszawa: HNOiT PAN, 1994.

Przeczytaj...

pokaż treść

Spunar, Pavel, Repertorium auctorum Bohemorum provectum idearum post Universitatem Pragensem conditam illustrans T. 2. Warszawa: Wydawnictwa IHN PAN, 1995.

Przeczytaj...

pokaż treść

Burchardt, Jerzy, Higiena wedle Tomasza z Wrocławia. Warszawa: Wydawnictwa IHN PAN, 1997.

Przeczytaj...

pokaż treść

Swieżawski, Stefan, L'univers la philosophie de la nature au XVe si?cle en Europe. Warszawa: Wydawnictwa IHN PAN, 1999.

Przeczytaj...

pokaż treść

Witelo, Witelona Perspektywy: przekład na język polski ze wstępem i komentarzami. Ks. 5, 6, 7. Toruń: Wydawnictwo UMK, 2003.

Przeczytaj...

pokaż treść

Rosińska, Grażyna, Odrodzenie astronomii ptolemejskiej we Włoszech w XIV-XV w.: wpływ na wczesne prace Kopernika: tablice planetarne w uppsalskim "zeszycie" Kopernika (kodeks Copernicana 4). Warszawa: Kwartalnik Historii Nauki, 2003 nr 3/4.

Przeczytaj...

pokaż treść

Rosińska, Grażyna, Przełom w trygonometrii połowy XV wieku: Kopernik jako spadkobierca i jako kontynuator tego przełomu. Warszawa: Kwartalnik Historii Nauki, 2002 nr 4.

Przeczytaj...

pokaż treść

Hyginus, Gajus Julius, Poeticon astronomicon... Coloniae: opera et impensa Ioannis Soteris, 1534.

Przeczytaj...

pokaż treść

Ptolemaeus, Claudius, Phaenomena, stellarum MXXII fixarum ad hanc aetatem reducta, atque seorsum in studiosorum gratiam. Nunc primum edita, interprete Georgio Trapezuntio. Adiecta est isagoge Ioannis Noviomagi ad stellarum inerrantium longitudines ac latitudines, cui etiam accessere imagines sphaerae barbaricae duodequinquaginta. Alberti Dureri. Coloniae Agrippinae: 1537.

Przeczytaj...

pokaż treść

Dobrzycki, Jerzy, Astronomia przedkopernikowska Toruń: TNT, 1971. Biblioteczka Kopernikańska; Prace Popularnonaukowe.

Przeczytaj...

pokaż treść

Eastman, Charles R., Earliest predecessors of Copernicus, Popular Science Monthly nr 94, s. 323–327. Stockholm: Bonnier Group, 1906.

Przeczytaj...

pokaż treść

Rosińska, Grażyna, Dzieło astronomiczne Sędziwoja z Czechla. Z problematyki i metod krakowskiej astronomii w XV wieku. Warszawa: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki nr 1, s. 11–24, 1972.

Przeczytaj...

pokaż treść

Rosińska, Grażyna, Nieznany traktat astronomiczny Marcina Króla z Żurawicy. Z problematyki i metod krakowskiej astronomii w XV wieku. Warszawa: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki nr 2, s. 227–233, 1972.

Przeczytaj...

pokaż treść

Rosińska, Grażyna, Krakowska szkoła astronomiczna przed Kopernikiem. Warszawa: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki nr 3, s. 463–483, 1973.

Przeczytaj...

 

pokaż treść

Rosińska, Grażyna, Algebra w kręgu astronomów krakowskich XV wieku. Warszawa: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki nr 2, s. 3–19, 1994.

Przeczytaj...

Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
ul. Gagarina 13
87-100 Toruń

logo Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

Współpraca

logo Centrum Badań Kopernikańskich

Urząd Miasta Torunia

Kopernik 550

 Światowy Kongres Kopernikański