Jubileusze i inne uroczystości

Jubileusze i inne uroczystości

pokaż treść

Album wydane staraniem Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu w czterechsetną rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. Gniezno: druk J. B. Langiego ; fotodruk Beyera i Dutkiewicza, 1873.

Przeczytaj...

pokaż treść

Mizwa, Stephen P., Nicholas Copernicus: a tribute of nations. New York: The Kościuszko Foundation, 1945.

Przeczytaj...

pokaż treść

Bukowski, Jerzy, Najder, Halina, Nicholas Copernicus: quincentenary celebrations final report. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1977.

Przeczytaj...

pokaż treść

Prove, Leopold Friedrich, Das Andenken des Copernicus bei der dankbaren Nachwelt. Thorn: 1870.

Przeczytaj...

pokaż treść

Obchody 150. rocznicy odsłonięcia w Toruniu Pomnika Mikołaja Kopernika 1853-2003: zaproszenie z programem. Toruń: Muzeum Okręgowe (Toruń) ; Urząd Miasta Torunia, 2003.

Przeczytaj...

pokaż treść

Zaproszenie na uroczystość nadania doktoratów honoris causa [7 września 1973]. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1973.

Przeczytaj...

pokaż treść

Zaproszenie na uroczystość nadania doktoratów honoris causa [2 październik 1973] . Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1973.

Przeczytaj...

pokaż treść

Program uroczystości związanych z 500. rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika. Zaproszenie na uroczystości kopernikowskie. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1973.

Przeczytaj...

pokaż treść

Gliszczyński, Antoni, Wywód słowny założenia pomnika w Toruniu sławnemu rodakowi Kopernikowi w tem mieście zrodzonemu wygłoszony dnia 20 września 1809 roku. Toruń: Toruńskie Towarzystwo Kultury, 1993.

Przeczytaj...

pokaż treść

Program zamierzeń związanych z 500. rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika: (wyciąg z programu). Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1972.

Przeczytaj...

pokaż treść

Program zamierzeń związanych z 500. rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika: (projekt). Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1972.

Przeczytaj...

pokaż treść

Krajowa wystawa Filatelistyczna „Torphilex Copernicana 73”: Toruń, 27 V – 3 VI 1973 r. Toruń: Polski Związek Filatelistów. Oddział (Toruń), 1973.

Przeczytaj...

pokaż treść

Copernicana. „Cepelia” Związek Spółdzielni Przemysłu Ludowego i Artystycznego. Warszawa: WDA 1973.

Przeczytaj...

pokaż treść

Schilling, Kazimierz, Biuletyn informacyjny Społecznego Komitetu Obchodów „Kopernik 515 – Lidzbark 88”. Lidzbark Warmiński; Olsztyn: Towarzystwo Miłośników Lidzbarka Warmińskiego; Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim; Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Olsztynie, Federacja Miast Kopernikowskich, 1988.

Przeczytaj...

pokaż treść

40-lecie Muzeum Mikołaja Kopernika Oddziału Muzeum Okręgowego w Toruniu 1960–2000. Toruń: Muzeum Mikołaja Kopernika, 2000.

Przeczytaj...

pokaż treść

Pomnik Mikołaja Kopernika: sprawozdanie Obywatelskiego Komitetu Budowy Pomnika Mikołaja Kopernika w Montrealu. Montreal: Pery Printing, 1969.

Przeczytaj...

pokaż treść

Kalembka, Sławomir; Czacharowski, Sławomir, Informator o obchodach 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika w 1973 roku. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1973.

Przeczytaj...

pokaż treść

Kalembka, Sławomir, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w 1973 roku: Rozbudowa i przygotowania do obchodów kopernikowskich. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1973.

Przeczytaj...

pokaż treść

Kopernik: widowisko plenerowe w pięćsetną rocznicę urodzin wielkiego astronoma. Toruń: Krakowskie Zakłady Graficzne, 1973.

Przeczytaj...

pokaż treść

Łukaszewicz, Witold, Przemówienie Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Witolda Łukaszewicza wygłoszone 05.09.1973. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1973.

Przeczytaj...

pokaż treść

Program Muzeum Okręgowego w Toruniu w zakresie przygotowania do obchodu 500. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Toruń: 1972.

Przeczytaj...

pokaż treść

Stawiarska, Bożena, Konkurs „Kopernik”: warunki Ogólnopolskiego Konkursu otwartego, powszechnego na pamiątki związane z 500. rocznicą urodzin... Warszawa: Muzeum Okręgowe w Toruniu, Zarząd Główny Polskich Artystów Plastyków, 1971.

Przeczytaj...

pokaż treść

Kalembka, Sławomir, Czacharowski, Antoni, Information about celebrations connected with the 500th anniversary of the birth of Nicholas Copernicus in 1973. Toruń: Nicolaus Copernicus University, 1973.

Przeczytaj...

pokaż treść

Polish American Engineers Club San Francisco Bay Area Welcomes you to the Gala Banquet commemorating the 500th anniversary of the birth of Copernicus. San Francisco: Polish American Engineers Club, 1973.

Przeczytaj...

pokaż treść

Mikołaj Kopernik pionier wszechświata: 6 kwietnia 1973 r. Paryż: Polska Misja Katolicka we Francji, Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Polskich we Francji, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich we Francji, 1973.

Przeczytaj...

pokaż treść

The Nicolaus Copernicus 500th Anniversary: program: February 2 – March 2 State University College. Buffalo: 1973.

Przeczytaj...

pokaż treść

Krakowskie obchody 500. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika: do użytku wewnętrznego: 17 grudnia 1973 / Komitet Obchodów 500. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika w Krakowie. Kraków: 1973.

Przeczytaj...

pokaż treść

Dobrzycki, Jerzy; Susuł, Jacek, Wokół wielkiej rocznicy: rozmowa z docentem Jerzym Dobrzyckim Kraków: Kuria X.-M. Krakowska, Tygodnik Powszechny R. 27, nr 7, 1973.

Przeczytaj...

pokaż treść

Iwaniszewska, Cecylia Maria, Obchody kopernikowskie w Toruniu Warszawa: Wszechświat z. 7/8.

Przeczytaj...

pokaż treść


Dobrzycki, Jerzy, Colloquia Copernicana. Olsztyn ; Toruń: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki R. 19, nr 1, s. 176–179, 1974.

Przeczytaj...

pokaż treść

Plater, Władysław, Album Muzeum Narodowego w Rapperswyll : na stoletnią rocznicę 1772 r. Poznań: nakł. J. K. Żupańskiego, 1872.

Przeczytaj...

 

Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
ul. Gagarina 13
87-100 Toruń

logo Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

Współpraca

logo Centrum Badań Kopernikańskich

Urząd Miasta Torunia

Kopernik 550

 Światowy Kongres Kopernikański