Instrumentarium i biblioteka Kopernika

Instrumentarium astronomiczne i biblioteka Kopernika

pokaż treść

Rosińska, Grażyna, Instrumenty astronomiczne na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1974.

Przeczytaj...

pokaż treść

Rosińska, Grażyna, Krakowski księgozbiór Mikołaja Kopernika w kodeksach „Copernicana 4” i „Copernicana 6” Biblioteki Uniwersyteckiej w Uppsali. Lublin: Res Historica, z. 13, 2002.

Przeczytaj...

pokaż treść

Woszczyk, Andrzej, Instrumenty Kopernika a narzędzia współczesnej astronomii. Toruń TNT, 1973.

Przeczytaj...

pokaż treść

Włodarczyk, Jarosław, Observing with the Armillary Astrolabe. Chalfont St. Giles: Journal for the History of Astronomy ; vol. 18, s. 173–195, 1987.

Przeczytaj...

 

Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
ul. Gagarina 13
87-100 Toruń

logo Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

Współpraca

logo Centrum Badań Kopernikańskich

Urząd Miasta Torunia

Kopernik 550

 Światowy Kongres Kopernikański