Wiadomości o rękopisach

Wiadomości o rękopisach

pokaż treść

Kopernik, Mikołaj, Rękopisy pism pomniejszych Mikołaja Kopernika: facsimile źródeł [red. t. Paweł Czartoryski ; tabl. zebr. Małgorzta Golińska-Gierych] ; Polska Akademia Nauk. Warszawa ; Kraków: Wydaw. Naukowe PWN, 1992.

Przeczytaj...

pokaż treść

Kopernik, Mikołaj, Rękopis dzieła Mikołaja Kopernika "O obrotach": facsimile [red. tomu Paweł Czartoryski ; wstęp Jerzy Zathey] ; Polska Akademia Nauk. Warszawa ; Kraków: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1972.

Przeczytaj...

pokaż treść

Rosińska, Grażyna, Kwestia "Krakowskich autografów" Kopernika w kodeksie "Copernicana 4" Biblioteki Uniwersyteckiej w Uppsali. Warszawa: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki nr 3, 2001.

Przeczytaj...

pokaż treść

Dobrzycki, Jerzy, Nieznany odpis Krótkiego zarysu Kopernika. Warszawa: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, R. 10: 1965 nr 4.

Przeczytaj...

pokaż treść

Dobrzycki, Jerzy, Florencki rzekomy autograf Mikołaja Kopernika. Warszawa: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, R. 12, 1967.

Przeczytaj...

pokaż treść

Hubicki, Włodzimierz; Dobrzycki Jerzy, Rzekomy autograf Mikołaja Kopernika Warszawa: PWN, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki R. 17, nr 1, 1972.

Przeczytaj...

Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
ul. Gagarina 13
87-100 Toruń

logo Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

Współpraca

logo Centrum Badań Kopernikańskich

Urząd Miasta Torunia

Kopernik 550

 Światowy Kongres Kopernikański