O kolekcji

O kolekcji

W dziale Archiwum zgromadzona jest kolekcja wybranych pism pozostawionych przez Mikołaja Kopernika bądź ich najstarszych kopii, jak również szesnastowieczne druki jego autorstwa – De revolutionibus oraz przekład Listów obyczajowych Teofilakta Symokatty.

Rękopisy Kopernika i najstarsze kopie jego nie zachowanych pism prezentowane są w postaci zdigitalizowanych fotokopii oraz – w większości przypadków – transkrypcji oryginału i przekładu. Poszczególne dokumenty opatrzono regestami bądź obszerniejszymi opisami, a także informacją o miejscu przechowywania oryginału.

Przy tworzeniu kolekcji korzystano z oryginałów udostępnionych przez instytucje je przechowujące bądź z faksymile opublikowanych w tomie IV Dzieł wszystkich Mikołaja Kopernika (Warszawa 1992).

Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
ul. Gagarina 13
87-100 Toruń

logo Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

Współpraca

logo Centrum Badań Kopernikańskich

Urząd Miasta Torunia

Kopernik 550

 Światowy Kongres Kopernikański