Pisma autentyczne Kopernika

Pisma autentyczne Kopernika

pokaż treść

Kopernik, Mikołaj, Nicolai Copernici Torinensis De revolutionibus orbium coelestium, Libri VI [...] item De Libris Revolutionum Nicolai Copernici Narratio prima per M. Georgium Ioachimum Rheticum ad D. Ioan. Schonerum scripta. Wyd. 2. Basileae: ex officina Henricpetrina 1566.

Przeczytaj...

pokaż treść

Kopernik, Mikołaj, [De revolutionibus orbium coelestium. Liber I, cap. 14-14.] De lateribvs et angvlis triangulorum [...] Additus est Canon femissium subtensarum rectarum linearum in circulo: scriptus a Clarissimo & doctissimo uiro D. Nicolao Copernico Toronensi. Wittenberg : Lufft Hans ; Rheticus Georg Joachim, 1542.

Przeczytaj...

pokaż treść

Kopernik, Mikołaj, Wybór pism w przekładzie polskim, wydał, przypisami objaśnił i wstępem poprzedził Ludwik Antoni Birkenmajer. Kraków: nakł. Krakowskiej Spółki Wydawniczej, 1920.

Przeczytaj...

pokaż treść

Kopernik, Mikołaj, Nicolaus Coppernicus aus Thorn Über die Kreisbewegungen der Weltkörper, hrsg. von dem Copernicus-Verein für Wissenschaft und Kunst zu Thorn ; übers. und mit Anm. von C. L. Menzzer ; durchges. und mit einem Vorwort von Moritz Cantor. Thorn: Ernst Lambeck, 1879.

Przeczytaj...

pokaż treść

Kopernik, Mikołaj, De revolutionibus orbium coelestium - autograf: około 1520-1541.[Dokument elektroniczny]. Oryginał przechowywany w Oddziale Rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej, MS BJ 10000. Tekst w jęz. łac. Opracował: Zwiercan, Marian (1932- ). Dzieje autografu De revolutionibus Mikołaja Kopernika. Kraków: Biblioteka Jagiellońska, 1998.

Przeczytaj...

pokaż treść

Mikołaja Kopernika rozprawy o monecie i inne pisma ekonomiczne oraz J. L. Decjusza Traktat o biciu monety. Oprac. Jan Dmochowski (1877-1928). ; Bibljoteka Wyższej Szkoły Handlowej. Warszawa: Gebethner i Wolff, [1923].

Przeczytaj...

pokaż treść

Kopernik, Mikołaj, „De revolutionibus” codicis propria auctoris manu scripti imago phototypa [vol. edendi tutelam gessit Paulus Czartoryski ; prolegomenis instruxit Georgius Zathey ; praef. et prolegomena in ling. latinam verterunt Iulius Domański et al.] ; Academia Scientiarum Polona. Varsaviae, Cracoviae: Officina Publica Libris Scientificis Edendis, 1973.

Przeczytaj...

pokaż treść

Kopernik, Mikołaj, Nicolai Copernici de revolutionibus libri sex [ed. Ricardus Gansiniec ; opus postumum retractavit Iulius Domański, Georgio Dobrzycki ; comment. instruxerunt Alexander Birkenmajer, Georgius Dobrzycki ; comment. in ling. latinam verterunt Andreas Kempfi, Georgius Wojtczak, Georgius Danielewicz] ; Academia Scientiarum Polona. Varsaviae, Cracoviae: Officina Publica Libris Scientificis Edendis, 1975.

Przeczytaj...

pokaż treść

Kopernik, Mikołaj, Nicolai Copernici scripta minora: imagines lucis ope depictae [ed. Paulus Czartoryski ; textus in ling. latinam vertit Iulius Domański] ; Academia Scientiarum Polona. Varsaviae ; Cracoviae: PWN – Officina Publica Libris Scientificis Edendis, 1992.

Przeczytaj...

pokaż treść

Kopernik, Mikołaj, Nicolai Copernici Torunensis De revolutionibus orbium coelestium, libri VI. Accedit Georgii Ioachimi Rhetici de libris revolutionum Narratio prima. Lipsiensium,Thoruni: Sumptibus Societatis Copernicanae, 1873.

Przeczytaj...

pokaż treść

Kopernik, Mikołaj, O obrotach / Mikołaj Kopernik ; [przekł.: Mieczysław Brożek, Stefan Oświęcimski ; koment.: Aleksander Birkenmajer, Jerzy Dobrzycki ; red. tomu: Jerzy Dobrzycki] ; Polska Akademia Nauk. Warszawa ; Kraków: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1976.

Przeczytaj...

pokaż treść

Kopernik, Mikołaj, Pisma pomniejsze / Mikołaj Kopernik ; do dr. przygot. Tadeusz Bieńkowski [et al.] ; przedm. i red. nauk. Andrzej Wyczański ; Polska Akademia Nauk. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2007.

Przeczytaj...

pokaż treść

Kopernik, Mikołaj, Rękopisy pism pomniejszych Mikołaja Kopernika: facsimile źródeł [red. t. Paweł Czartoryski ; tabl. zebr. Małgorzta Golińska-Gierych] ; Polska Akademia Nauk. Warszawa ; Kraków: Wydaw. Naukowe PWN, 1992.

Przeczytaj...

pokaż treść

Kopernik, Mikołaj, Rękopis dzieła Mikołaja Kopernika "O obrotach": facsimile [red. tomu Paweł Czartoryski ; wstęp Jerzy Zathey] ; Polska Akademia Nauk. Warszawa ; Kraków: Państwowe Wydaw. Naukowe, 1972.

Przeczytaj...

pokaż treść

Biskup, Marian, Mikołaja Kopernika Lokacje łanów opuszczonych , Olszytyn: Pojezierze, 1970.

Przeczytaj...

pokaż treść

Kopernik, Mikołaj, De revolutionibus orbium coelestium libri sex. Accedit G. Joachimi Rhetici Narratio prima, cum Copernici nonnullis scriptis minoribus nunc primum collectis, ejusque vita = O obrotach ciał niebieskich ksiąg sześć. Varsaviae: Typis Stanislai Strąbski, 1854.

Przeczytaj...

pokaż treść

Kopernik, Mikołaj, Nicolai Copernici Torinensis De revolutionibus orbium coelestium, libri VI. Faksimile. [Paris]: M. J. Hermann, 1927.

Przeczytaj...

pokaż treść

Kopernik, Mikołaj, De revolutionibus orbium coelestium libri VI / Copernicus. De revolutionibus orbium coelestium libri VI. Faksimile. Amsterdam: Roskam's Boeken Verkoop Kantoor, 1943.

Przeczytaj...

pokaż treść

Kopernik, Mikołaj, Nicolai Copernici Torinensis De revolutionibus orbium coelestium, libri VI. B106 Norimbergae: apud Ioh. Petreium, 1543.

Przeczytaj...

pokaż treść

Kopernik, Mikołaj, Nicolai Copernici Torinensis De revolutionibus orbium coelestium, libri VI. Norimbergae: apud Ioh. Petreium, 1543.

Przeczytaj...

pokaż treść

Dobrzycki, Jerzy, W sprawie komentarza do I księgi Obrotów Mikołaja Kopernika. Postępy Astronomii, t. 6, 1956.

Przeczytaj...

pokaż treść

Kopernik, Mikołaj, De revolutionibus orbium coelestium, libri VI : in quibus stellarum et fixarum et erraticarum motus, ex veteribus atque recentibus observationibus, restituit hic autor... Item, de libris revolutionum Nicolai Copernici Narratio prima / per M. Georgium Ioachimum Rheticum ad D. Ioan. Schonerum scripta. Basileae: Ex officina Henricpetrina, 1566.

Przeczytaj...

pokaż treść

Dmochowski, Jan, Mikołaja Kopernika rozprawy o monecie i inne pisma ekonomiczne oraz J. L. Decjusza Traktat o biciu monety. Warszawa: Gebethner i Wolff, [1923].

Przeczytaj...

pokaż treść

Dobrzycki, Jerzy; Rosen, Edward, De revolutionibus orbium coelestium (ang.); On the revolutions. Kraków; Warszawa: Polish Scientific Publishers, 1978. CW 2.

Przeczytaj...

pokaż treść

Czartoryski, Paweł; Rosen, Edward, Minor works Cracow; Warsaw: Polish Scientific Publishers, 1985.

Przeczytaj...

pokaż treść

Kopernik, Mikołaj, Nicolai Copernici Disertatio de optima monetae cudundae ratione, anno MDXXVI scipta nunc primum exejus autographo i typis vulgata. In: Pamiętnik Warszawski ; Warszawa: t. 5, s. 125-422, 1816.

Przeczytaj...

pokaż treść

Niemcewicz, Julian Ursyn, Zbiór pamiętników historycznych o dawnéy Polszcze z rękopismów, tudzież dzieł w różnych językach o Polszcze wydanych oraz z listami oryginalnemi królów i znakomitych ludzi w kraju naszym. T. 1. Warszawa: N. Glücksberg, 1822.

Przeczytaj...

pokaż treść

Niemcewicz, Julian Ursyn, Zbiór pamiętników historycznych o dawnéy Polszcze z rękopismów, tudzież dzieł w różnych językach o Polszcze wydanych oraz z listami oryginalnemi królów i znakomitych ludzi w kraju naszym. T. 2. Warszawa: N. Glücksberg, 1822.

Przeczytaj...

pokaż treść

Niemcewicz, Julian Ursyn, Zbiór pamiętników historycznych o dawnéy Polszcze z rękopismów, tudzież dzieł w różnych językach o Polszcze wydanych oraz z listami oryginalnemi królów i znakomitych ludzi w kraju naszym. T. 3. Warszawa: N. Glücksberg, 1822.

Przeczytaj...

pokaż treść

Niemcewicz, Julian Ursyn, 'Zbiór pamiętników historycznych o dawnéy Polszcze z rękopismów, tudzież dzieł w różnych językach o Polszcze wydanych oraz z listami oryginalnemi królów i znakomitych ludzi w kraju naszym. T. 4. Warszawa: N. Glücksberg, 1822.

Przeczytaj...

pokaż treść

Faber, K, Ein Beitrag zur Lebensgeschichte des Nic. Kopernicus. In: Beiträge zur Kunde Preussens, Königsberg, Bd. 2, s. 263-267, 1819.

Przeczytaj...

pokaż treść

Sienkiewicz, Karol Kazimierz, Katalog duplikat Biblioteki Puławskiej, których licytacja ma odbyć się dnia 29 września i następnych 1829 r. w Warszawie; Katalog duplikatów Biblioteki Puławskiej, których licytacja ma odbyć się dnia 29 września i następnych 1829 r. w Warszawie. Puławy: w Drukarni Bibliotecznej, 1829.

Przeczytaj...

pokaż treść

Kopernik, Mikołaj, List do Jana Dantyszka : Frombork 8 VI 1536. In: Des ermländischen Bischofs Johannes Dantiskus und seides Freundes Nikolaus Kopernikus geistliche Gedichte / Jan Dantyszek, Münster, s. 297, 1857.

Przeczytaj...

pokaż treść

Kopernik, Mikołaj, Listy do Jana Dantyszka : Frombork 3 III 1539, Frombork 28 IX 1541. Z komentarzem Dominika Szulca Warszawa: Biblioteka Warszawska ; t. 4, s. 781-783, 1857.

Przeczytaj...

pokaż treść

Kopernik, Mikołaj, An Seine Heiligkeit den Papst Paul III. Nikolaus Kopernikus Vorbericht zu den Büchern über die Umläufe der Himmelskörper. Mainz: Zeitschrift für die Geschichte und Alterthumskunde Ermlands ; Bd. 2, 4-6 H, s. 332-358, 1863.

Przeczytaj...

pokaż treść

Hipler, Franz, Der Brief des... an Hipparchus der Ubersetzung des Kopernikus. In: Die biographen des N. Kopernikus. Altpreussische Monatsschrifte ; [s.l], Bd. 10, s. 213-214, 1873.

Przeczytaj...

pokaż treść

Kistner, Adolf, Aus dem "Kurzen Abriss" von Kopernikus; Kopernikus und seine Lehre. In: Im Kampf um das Weltsystem (Kopernikus und Galilei) / Adolf Kistner, Leipzig, s. 20-21, 1912.

Przeczytaj...

pokaż treść

Kistner, Adolf, An Seine heligkeit den Papst Paul III In: Im Kampf um das Weltsystem (Kopernikus und Galilei) / Adolf Kistner, Leipzig, s. 25-39, 1912.

Przeczytaj...

pokaż treść

Stimson, Dorothy, To His Holiness, Paul III, Supreme Pontiff, Preface by Nicholas Copernicus to his Books on Revolutions. In: The gradual acceptance of the Copernican theory of the universe / Stimson, Dorothy, New York, s. 109-115, 1917.

Przeczytaj...

pokaż treść

Kopernik, Mikołaj, Über die Umdrehungen der Himmelskörper : aus seinen Schriften und Briefen. Posen: Im Verlag der Deutschen Bücherei; Posener Buchdruckerei und Verlagsanstalt, Aktiengesellschaft, 1923.

Przeczytaj...

pokaż treść

Kopernik, Mikołaj, List do J. Dantyszka, Frombork, 26 VI 1541. In: Naturforscher und Erfinder : Biographische Miniaturen / Ludwig Darmstaedter, Bielefeld; Leipzig, s. 6, 1926.

Przeczytaj...

pokaż treść

Kopernik, Mikołaj, List do Zygmunta I, z Warmii, 22 VII 1516. In: Nicolaus Copernicus und der Deutsche Ritterorden / Ludwig Birkenmajer, Krakau; s. 37-38, 1937.

Przeczytaj...

pokaż treść

Kopernik, Mikołaj, List do Albrechta, ks. pruskiego : Frombork, 21 VI 1541. In: Kopernikus-Forschungen / hrsg. von Johannes Papritz und Hans Schmauch, Leipzig, 1943.

Przeczytaj...

pokaż treść

Kopernik, Mikołaj, List do Albrechta, ks. pruskiego : Frombork, 15 VI 1541. In: Kopernikus-Forschungen / hrsg. von Johannes Papritz und Hans Schmauch, Leipzig, 1943.

Przeczytaj...

 

Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
ul. Gagarina 13
87-100 Toruń

logo Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

Współpraca

logo Centrum Badań Kopernikańskich

Urząd Miasta Torunia

Kopernik 550

 Światowy Kongres Kopernikański