Tło historyczno-kulturowe

Tło historyczno-kulturowe

pokaż treść

Śniadecki, Jan, O Koperniku. Rozwiązanie zadania, które Towarzystwo Warszawskie Przyiacioł Nauk do odpowiedzi ogłosiło: Oddaiąc hołd winney pochwały Mikołaiowi Kopernikowi pokazać, iak wiele mu winne były Nauki Matematyczne, mianowicie Astronomia w wieku, w którym żył: z których poprzedników, iak wiele i iakim sposobem korzystał ; i iak wiele mu są winne w czasie teraźnieyszym? Warszawa: Drukarnia Xięży Piiarów, 1802.

Przeczytaj...

pokaż treść

Birkenmajer, Aleksander, Études d'histoire des sciences et de la philosophie du Moyen Âge. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1970.

Przeczytaj...

pokaż treść

Markowski, Mieczysław, Burydanizm w Polsce w okresie przedkopernikańskim: studium z historii filozofii i nauk ścisłych na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1971.

Przeczytaj...

pokaż treść

Rosińska, Grażyna, Scientific writings and astronomical tables in Cracow: a census of manuscript sources (XIVth-XVth centuries). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1984.

Przeczytaj...

pokaż treść

Rosińska, Grażyna, Optyka w XV wieku: między nauką średniowieczną a nowożytną. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1986.

Przeczytaj...

pokaż treść

Spunar, Pavel, Repertorium auctorum Bohemorum provectum idearum post Universitatem Pragensem conditam illustrans T. 1. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1985.

Przeczytaj...

pokaż treść

Jervis, Jane L., Cometary theory in fifteenth-century Europe. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1985.

Przeczytaj...

pokaż treść

Witkowska-Zaremba, Elżbieta, Musica Muris and speculative trend in the medieval musicography; Musica Muris i nurt spekulatywny w muzykografii średniowiecznej = Musica Muris and speculative trend in the medieval musicography; Musica speculativa secundum Boetium. Warszawa: IHNOiT PAN, 1992.

Przeczytaj...

pokaż treść

Witelo, Witelona Perspektywy: przekład na język polski ze wstępem i komentarzami. Ks. 4. Warszawa: HNOiT PAN, 1994.

Przeczytaj...

pokaż treść

Spunar, Pavel, Repertorium auctorum Bohemorum provectum idearum post Universitatem Pragensem conditam illustrans T. 2. Warszawa: Wydawnictwa IHN PAN, 1995.

Przeczytaj...

pokaż treść


Burchardt, Jerzy, Higiena wedle Tomasza z Wrocławia. Warszawa: Wydawnictwa IHN PAN, 1997.

Przeczytaj...

pokaż treść

Swieżawski, Stefan, L'univers la philosophie de la nature au XVe siecle en Europe. Warszawa: Wydawnictwa IHN PAN, 1999.

Przeczytaj...

pokaż treść

Rosińska, Grażyna, Odrodzenie astronomii ptolemejskiej we Włoszech w XIV–XV w.: wpływ na wczesne prace Kopernika: tablice planetarne w uppsalskim „zeszycie” Kopernika (kodeks Copernicana 4). Warszawa: Kwartalnik Historii Nauki, 2003 nr 3/4.

Przeczytaj...

pokaż treść

Rosińska, Grażyna, Przełom w trygonometrii połowy XV wieku: Kopernik jako spadkobierca i jako kontynuator tego przełomu. Warszawa: Kwartalnik Historii Nauki, 2002 nr 4.

Przeczytaj...

pokaż treść

Borawska, Teresa, Życie umysłowe na Warmii w czasach Mikołaja Kopernika. Toruń: UMK, 1996.

Przeczytaj...

pokaż treść

Leśnodorski, Bogusław, Dominium warmińskie (1243–1569). Poznań: Wydawnictwo Instytutu Zachodniego, 1949.

Przeczytaj...

pokaż treść

Małłek, Janusz, Dwie części Prus : studia z dziejów Prus Książęcych i Prus Królewskich w XVI i XVII wieku. Olsztyn: Wydawnictwo Pojezierze, 1987.

Przeczytaj...

pokaż treść

Nowak, Zenon Hubert, Kultura umysłowa Prus Królewskich w czasach Kopernika. Toruń: TNT, 1972.

Przeczytaj...

 

Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
ul. Gagarina 13
87-100 Toruń

logo Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

Współpraca

logo Centrum Badań Kopernikańskich

Urząd Miasta Torunia

Kopernik 550

 Światowy Kongres Kopernikański