Recepcja teorii Kopernika i znaczenie odkrycia

Pokopernikańskie koncepcje kosmologiczne

Model Tychona Brahego

 • Jarosław Włodarczyk
 • Instytut Historii Nauki PAN

Duński astronom Tycho Brahe (1546–1601) cenił dzieło Kopernika zwłaszcza za jego rozwiązania matematyczne, uważał jednak, że elegancja modelu heliocentrycznego to za wysoka cena za rezygnację z nieruchomej Ziemi. 

Model Johannesa Keplera

 • Jarosław Włodarczyk
 • Instytut Historii Nauki PAN

Johannes Kepler (1571–1630) stał się zwolennikiem heliocentrycznej teorii Kopernika za sprawą Michaela Maestlina, który wprowadzał go w tajniki astronomii na uniwersytecie w Tybindze.

Model stanu stacjonarnego

 • Stanisław Bajtlik
 • Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

Większość rozważanych modeli kosmologicznych jest oparta na zasadzie kopernikańskiej, według której w dużej skali Wszechświat wygląda tak samo, niezależnie od położenia obserwatora.

Model Wielkiego Wybuchu

 • Stanisław Bajtlik
 • Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

Standardowy model Wielkiego Wybuchu jest powszechnie przyjmowaną teorią ewolucji Wszechświata.

Koncepcja wielu światów

 • Stanisław Bajtlik
 • Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

Jednym z nierozwiązanych zagadnień fizyki i kosmologii jest problem pochodzenia praw przyrody, wartości stałych fundamentalnych i rzekomej niezwykłej koincydencji pomiędzy wartościami tych stałych.

Współczesne rozważania kosmologiczne

 • Stanisław Bajtlik
 • Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

Standardowy model Wielkiego Wybuchu znakomicie przeszedł wiele testów obserwacyjnych, także o charakterze experimentum crucis.

Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
ul. Gagarina 13
87-100 Toruń

logo Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

Współpraca

logo Centrum Badań Kopernikańskich

Urząd Miasta Torunia

Kopernik 550

 Światowy Kongres Kopernikański