1541 IX 28 – do Jana Dantyszka

1541 IX 28 – do Jana Dantyszka

List Mikołaja Kopernika do biskupa warmińskiego Jana Dantyszka, Frombork, 28 września 1541 r.

Oryginał.: Biblioteka Czartoryskich, Kraków, rkps 1619, s. 99–100; łacina, papier, 29 x 19,5 cm, bez znaku wodnego, pieczęć sygnetowa z Apollinem odciśnięta na odwrocie w wosku barwy ceglastej.

Mikołaj Kopernik, donosi Janowi Dantyszkowi, biskupowi warmińskiemu, który prosił go o zwrot ułożonego przez siebie epitafium na cześć Łukasza Watzenrodego, biskupa warmińskiego, poprzednika Dantyszka a wuja Kopernika, że zwraca mu kopię, ponieważ nie posiada autografu. Wyraża ubolewanie, że nie można było użyć tekstu epitafium, gdyż na grobowcu Łukasza wyryto już inny napis, może niezbyt stosowny, ale przygotowany i przyjęty za życia przez zmarłego.

 

Źródło:
  • Biskup Marian, Regesta Copernicana, Warszawa 1973.
  • Kopernik Mikołaj, Pisma pomniejsze, Warszawa 2007.

Frombork, 28 września 1541 r.

Do Przewielebnego w Chrystusie Ojca i Pana, Jana z Bożej łaski Biskupa Warmińskiego, Pana swojego Wielce Łaskawego

Przewielebny w Chrystusie Ojcze i Panie, Panie Wielce Łaskawy. Niedawno Wasza Przewielebność prosił mnie o zwrot przysłanego mi kiedyś epitafium, które ułożył na cześć biskupa Łukasza, swego poprzednika, a mojego wuja. Posyłam więc jego kopię, ponieważ egzemplarza napisanego ręką Waszej Przewielebności u mnie nie ma. Bardzo mi przykro, że nie zostało użyte zgodnie ze swoim przeznaczeniem, ale już wcześniej wyryto na grobie mało mające wdzięku i niewiele elegancji, lecz zawczasu takie właśnie ułożono, zgodnie z jego wolą, jeszcze za jego życia. Polecam Waszej Przewielebności swoje usługi i życzę serdecznie długich lat życia w najlepszym zdrowiu ku pożytkowi Jego Kościoła i pociesze bliskich.

Z Gynopolis, 28 września roku pierwszego 579 Olimpiady.

Waszej Przewielebności szczerze oddany

Mikołaj Kopernik

 

Przekład Jerzego Drewnowskiego

Frombork, 28 września 1541 r.

Reuerendissimo in Christo Patri et Domino, Domino Joanni Dei gratia Episcopo Varmiensi, Domino suo Clementissimo

Reuerendissime in Christo Pater et Domine, Domine Clementissime. Petijt nuper ex me Reuerendissima Dominatio Vestra, vt epitaphium quondam Lucae episcopi, antecessoris Reuerendissimae Dominationis Vestrae, auunculi mei, quod olim a se factum mihi miserat, remitterem Reuerendissimae Dominationi Vestrae. Mitto igitur eius exemplum, quondam de manu propria Reuerendissimae Dominationis Vestrae apud me non extat. Doleo equidem, quod ad usum destinatum non peruenerit, cum iam antea aliud quoddam sepulcro fuisset insculptum parum habens odoris saporisque minus, sed quod procuratum sic erat et paratum illi adhuc in humanis volenti. Cupio et precor Reuerendissimae Dominationi Vestrae longaeuam valetudinem et incrementum ecc1esiae suae et suorum consolationem, cui seruitia mea deuoueo. Ex Gynopoli, XXVIII Septembris Olimpiadis DLXXIX anno primo.

Eidem Reuerendissimae Dominationi Vestrae deuotissimus

Nicolaus Copernicus

 

s. 99
s. 100

Biblioteka Czartoryskich, Kraków, rkps 1619, s. 99-100

 

Pobierz fotokopie (archiwum zip)

Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
ul. Gagarina 13
87-100 Toruń

logo Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

Współpraca

logo Centrum Badań Kopernikańskich

Urząd Miasta Torunia

Kopernik 550

 Światowy Kongres Kopernikański