Recepcja teorii Kopernika i znaczenie odkrycia

Recepcja teorii Kopernika i znaczenie odkrycia

Recepcja teorii Kopernika i znaczenie odkrycia – ogólne wprowadzenie

  • Michał Kokowski
  • Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, Instytut Historii Nauki PAN

Teoria Kopernika należy do grupy teorii kosmologicznych, tj. teorii, które opisują strukturę świata w jego największej skali.

Recepcja odkrycia w Europie – poglądy Kościoła i innych uczonych na teorię heliocentryczną

  • Michał Kokowski
  • Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, Instytut Historii Nauki PAN

Kościoły protestanckie (szczególnie luterański i kalwiński) zdecydowane odrzuciły teorię Kopernika w warstwie kosmologicznej jako sprzeczną zarówno z Pismem św., jak i myślą arystotelesowską.

Znaczenie odkrycia dla rozwoju nauk ścisłych

  • Michał Kokowski
  • Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, Instytut Historii Nauki PAN

Sformułowana przez Kopernika teoria astronomiczna, odwołująca się do kosmologii heliocentrycznej, negowała wcześniejsze, uświęcone wiekami tradycji naukowej geocentryczne teorie astronomiczne.

Znaczenie odkrycia dla rozwoju humanistyki

  • Michał Kokowski
  • Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, Instytut Historii Nauki PAN

Dzieło Kopernika wywarło istotny wpływ nie tylko na dziedzinę wąsko rozumianych nauk matematyczno-fizycznych.

Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
ul. Gagarina 13
87-100 Toruń

logo Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

Współpraca

logo Centrum Badań Kopernikańskich

Urząd Miasta Torunia

Kopernik 550

 Światowy Kongres Kopernikański