Sztuka przekładu

Sztuka przekładu

Zainteresowania literaturą grecką

  • Teresa Borawska
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Astronomiczne i humanistyczne zamiłowania Kopernika wymagały od niego również opanowania języka starożytnych Greków. 

Przekład Listów Teofilakta Symokatty

  • Teresa Borawska
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Nie wiadomo dokładnie, kiedy Kopernik przystąpił do tłumaczenia Listów Symokatty.

Kopernik jako pisarz łaciński. Uwagi o ideologii i stylu twórczości

  • Tadeusz Bieńkowski
  • Instytut Historii Nauki PAN

Wypowiadając kilka uwag o sposobie pisania Mikołaja Kopernika, chciałbym już na początku stwierdzić, że wśród wielu zagadnień, składających się na problem tytułowy, chodzić mi będzie tylko o motywacje ideowe pisarstwa Kopernika oraz o formalny jego wizerunek jako pisarza łacińskiego.

Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
ul. Gagarina 13
87-100 Toruń

logo Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

Współpraca

logo Centrum Badań Kopernikańskich

Urząd Miasta Torunia

Kopernik 550

 Światowy Kongres Kopernikański