Rozwój astronomii od czasów Kopernika do współczesności

Rozwój astronomii od czasów Kopernika do współczesności

Astronomia przed wynalezieniem teleskopu

  • Jarosław Włodarczyk
  • Instytut Historii Nauki PAN

Ukazanie się w 1543 r. O obrotach Kopernika zainicjowało rewolucyjne zmiany w poglądach człowieka na kosmos i ruchy ciał niebieskich, ale początkowo proces ten postępował powoli.

Teleskop i mechanika nieba

  • Jarosław Włodarczyk
  • Instytut Historii Nauki PAN

Teleskop został wynaleziony na początku XVII w. w Niderlandach, ale jego użycie do obserwacji astronomicznych spopularyzował Galileusz (1564–1642), publikując w 1610 r. Posłanie z gwiazd (Sidereus nuncius).

Wiek dziewiętnasty i narodziny astrofizyki

  • Jarosław Włodarczyk
  • Instytut Historii Nauki PAN

W wieku XVIII i pierwszej połowie XIX astronomia polegała właściwie na studiowaniu ruchów ciał Układu Słonecznego i tworzeniu coraz dokładniejszych i obszerniejszych katalogów gwiazd.

Astronomia i kosmologia XX wieku

  • Jarosław Włodarczyk
  • Instytut Historii Nauki PAN

Współczesny obraz wszechświata i wiedza o jego składnikach bardzo wiele zawdzięczają mechanice kwantowej i teorii względności, dwóm fundamentalnym teoriom fizycznym, które zostały sformułowane na początku XX w.

Historia astronomii w Polsce do 1945 roku

  • Jarosław Włodarczyk
  • Instytut Historii Nauki PAN

Wkład polskich uczonych w poznanie natury Wszechświata nie sprowadza się tylko do osiągnięć umysłów tej miary, co Mikołaj Kopernik. W XIII w. żyli i tworzyli dwaj uczeni europejskiego formatu, którzy wywodzili się ze Śląska, ale kształcili się w ośrodkach zagranicznych.

Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
ul. Gagarina 13
87-100 Toruń

logo Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

Współpraca

logo Centrum Badań Kopernikańskich

Urząd Miasta Torunia

Kopernik 550

 Światowy Kongres Kopernikański