Kościół a system Kopernika

Kościół a system Kopernika

pokaż treść

Wołyński, Artur, Kopernik w Italji czyli dokumenta italskie do monografji Kopernika. Cz. 2. Poznań: nakładem Tygodnika Wielkopolskiego, 1873.

Przeczytaj...

pokaż treść

Wardęska, Zofia, Teoria heliocentryczna w interpretacji teologów XVI wieku. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1975.

Przeczytaj...

pokaż treść

Małachowski, Andrzej, Kardynał Mikołaj z Kuzy – w perspektywie heliocentryzmu. Legnica: Perspectiva ; R. 4, nr 2, s. 141–149, 2005.

Przeczytaj...

pokaż treść

Rosen, Edward, Kepler and the Lutheran attitude toward Copernicanism in the context of the struggle between science and religion. In: Kepler four hundred years : proceedings of conferences held in honour of Johannes Kepler / Arthur Beer and Peter Beer, Oxford; „Vistas in Astronomy”, vol. 18, s. 317–338, 1975.

Przeczytaj...

 

Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
ul. Gagarina 13
87-100 Toruń

logo Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

Współpraca

logo Centrum Badań Kopernikańskich

Urząd Miasta Torunia

Kopernik 550

 Światowy Kongres Kopernikański