Miejscowości związane z Kopernikiem

Miejscowości związane z Kopernikiem

pokaż treść

Biskup, Marian, Regesta Copernicana: (calendar of Copernicus' papers). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1975.

Przeczytaj...

pokaż treść

Operacja 1001 Frombork. Oprac. Marcinek, Kazimierz, Rębkowski, Witold. Wrocław: Główna Kwatera Związku Harcerstwa Polskiego, 1973.

Przeczytaj...

pokaż treść

Kalembka, Sławomir, Czacharowski, Antoni, Information about celebrations connected with the 500th anniversary of the birth of Nicholas Copernicus in 1973. Toruń: Nicolaus Copernicus University, 1973.

Przeczytaj...

pokaż treść

Kolejarze Okręgu Gdańskiego w hołdzie wielkiemu rodakowi: XIV Okręgowy Zlot Turystów Kolejarzy: Toruń, 4–5.08.1973 Wąbrzeźno: 1973.

Przeczytaj...

pokaż treść

Astronomia w Toruniu mieście Mikołaja Kopernika. Pod redakcją Cecylii Iwaniszewskiej. Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 1972.

Przeczytaj...

pokaż treść

Astronomy in Toruń Nicholas Copernicus' native town. Ed. by Cecylia Iwaniszewska. Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 1972.

Przeczytaj...

pokaż treść

Rymaszewski, Bohdan, Toruń in the days of Copernicus Toruń: TNT, 1969.

Przeczytaj...

pokaż treść

Rymaszewski, Bohdan, Toruń w czasach Kopernika Toruń: TNT, 1969.

Przeczytaj...

pokaż treść

Mikulski, Krzysztof, Watzenrodowie i dom rodzinny Mikołaja Kopernika w Toruniu. In: Studia nad dziejami miast i mieszczaństwa w średniowieczu. T. 2. Toruń: Wydawnictwo UMK, 1996.

Przeczytaj...

pokaż treść

Mazurkiewicz, Janina, Kopernikana toruńskie. Toruń: Zakłady Graficzne, [1973?].

Przeczytaj...

 

Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
ul. Gagarina 13
87-100 Toruń

logo Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

Współpraca

logo Centrum Badań Kopernikańskich

Urząd Miasta Torunia

Kopernik 550

 Światowy Kongres Kopernikański