Prace zbiorowe

pokaż treść

Mikołaj Kopernik genialny astronom polski w 399 rocznicę zgonu (24 maja 1543 roku) i ukazania się dzieła „De revolutionibus...”. Tel Aviv, Palestine: Harcerskie Biuro Wydawnicze, nakł. Koła Przyrodników im. Kopernika, 1942.

Przeczytaj..„”

pokaż treść

Nicolas Copernicus 1543–1943: quadricentennial addresses. Wellington: Victoria University College, 1943.

Przeczytaj...

pokaż treść

Polkowski, Ignacy, Kopernikijana czyli materyały do pism i życia Mikołaja Kopernika. T. 1–3. Gniezno: drukiem J. B. Langiego, 1873–1875.

Przeczytaj...

pokaż treść

Studia Copernicana: 1–42. Warszawa – Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich oraz Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. Wydawane od 1970–.

Przeczytaj...

pokaż treść

Colloquia Copernicana. 1, Études sur l'audience de la théorie héliocentrique: Conférences du Symposium de l'UIHPS. Toruń 1973. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1972.

Przeczytaj...

pokaż treść

Colloquia Copernicana. 2, Études sur l'audience de la théorie héliocentrique: Conférences du Symposium de l'UIHPS, Toruń 1973. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1973.

Przeczytaj...

pokaż treść

Colloquia Copernicana. 3, Astronomy of Copernicus and its background, proceedings of the Joint Symposium of the IAU and the IUHPS, cosponsored by the IAHS, Toruń 1973. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1975.

Przeczytaj...

pokaż treść

Colloquia Copernicana. 4, Conférences des Symposia: l'audience de la théorie héliocentrique: Copernic et le développement des sciences exactes et sciences humaines, Toruń 1973. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1975.

Przeczytaj...

pokaż treść

Biskup, Marian, Regesta Copernicana. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1973.

Przeczytaj...

pokaż treść

Biskup, Marian, Regesta Copernicana: (calendar of Copernicus' papers). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1975.

Przeczytaj...

pokaż treść

Witelo, Witelonis Perspectivae liber primus = Book I of Witelo's Perspectiva. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1977.

Przeczytaj...

pokaż treść

Rosen, Edward, Science and history: studies in honor of Edward Rosen. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1978.

Przeczytaj...

pokaż treść

Rosińska, Grażyna, Scientific writings and astronomical tables in Cracow: a census of manuscript sources (XIVth–XVth centuries). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1984.

Przeczytaj...

pokaż treść

Rosińska, Grażyna, Optyka w XV wieku: między nauką średniowieczną a nowożytną. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1986.

Przeczytaj...

pokaż treść

Spunar, Pavel, Repertorium auctorum Bohemorum provectum idearum post Universitatem Pragensem conditam illustrans T. 1. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1985.

Przeczytaj...

pokaż treść

Jervis, Jane L., Cometary theory in fifteenth-century Europe. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1985.

Przeczytaj...

pokaż treść

Thomas de Wratislavia, Thomae de Wratislavia Practica medicinalis: a critical edition of the „Practica medicinalis” of Thomas of Wrocław, prémontré bishop of Sarepta (1297– c. 1378). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1989.

Przeczytaj...

pokaż treść

Witkowska-Zaremba, Elżbieta, Musica Muris and speculative trend in the medieval musicography; Musica Muris i nurt spekulatywny w muzykografii średniowiecznej = Musica Muris and speculative trend in the medieval musicography; Musica speculativa secundum Boetium. Warszawa: IHNOiT PAN, 1992.

Przeczytaj...

pokaż treść

Soszyński, Jacek, Kronika Marcina Polaka i jej średniowieczna tradycja rękopiśmienna w Polsce. Warszawa: HNOiT PAN, 1995.

Przeczytaj...

pokaż treść

Spunar, Pavel, Repertorium auctorum Bohemorum provectum idearum post Universitatem Pragensem conditam illustrans T. 2. Warszawa: Wydawnictwa IHN PAN, 1995.

Przeczytaj...

pokaż treść

Burchardt, Jerzy, Higiena wedle Tomasza z Wrocławia. Warszawa: Wydawnictwa IHN PAN, 1997.

Przeczytaj...

pokaż treść

Swieżawski, Stefan, L'univers la philosophie de la nature au XVe si?cle en Europe. Warszawa: Wydawnictwa IHN PAN, 1999.

Przeczytaj...

pokaż treść

Wójcik, Wiesław, Modern visions of mathesis univesalis and the origin of the continuum theory. Warszawa: Wydawnictwa IHN PAN, 2000.

Przeczytaj...

pokaż treść

Kokowski, Michał, Thomas S. Kuhn (1922-1996) and the issue of the Copernican Revolution. Warszawa: Wydawnictwa IHN PAN, 2001.

Przeczytaj...

pokaż treść

Hipler, Franz, Die Biographen des Stanislaus Hosius: ein Gedenkblatt zur dritten Säkularseier seines Todestages am 5. August 1879. Münster: Historischer Verein für Ermland, 1879.

Przeczytaj...

pokaż treść

Szpilczyński, Stanisław, Kopernikańska wizja postępu w medycynie. Warszawa: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki nr 3, s. 577–593, 1968.

Przeczytaj...

pokaż treść

Małłek, Janusz, Hat Nicolaus Copernicus Polnisch gesprochen'! In: Mallek J. Polen, Preussen und das Reich vom 15. bis 18. Jahrhundert Mainz: Universität Mainz, 1991.

Przeczytaj...

pokaż treść

Iwanowska, Wilhelmina, Astronomia współczesna. Toruń: TNT, 1973.

Przeczytaj...

 

Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
ul. Gagarina 13
87-100 Toruń

logo Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

Współpraca

logo Centrum Badań Kopernikańskich

Urząd Miasta Torunia

Kopernik 550

 Światowy Kongres Kopernikański