Pochodzenie i dzieciństwo (1473–1491)

Pochodzenie i dzieciństwo (1473–1491)

Prusy Królewskie – ojczyzna Kopernika

  • Teresa Borawska
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Mikołaj Kopernik urodził się i działał w Prusach Królewskich, tzn. w tej części ziem dawnego państwa krzyżackiego, które na mocy pokoju toruńskiego z 19 X 1466 r., kończącego trwającą niemal trzynaście lat wojnę, podporządkowane zostały królowi polskiemu.

Toruń – miasto rodzinne Kopernika

  • Krzysztof Mikulski
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Miasto, w którym urodził się przyszły astronom, miało okres swojej największej świetności za sobą.

Rodzina

  • Krzysztof Mikulski
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika

O rodzinie ojca wielkiego astronoma wiadomo stosunkowo niewiele. Kopernikowie pochodzili ze Śląska. W starszych biografiach uczonego starano się wywieść pochodzenie jego nazwiska z konkretnej wsi – Koperniki koło Otmuchowa (niem. Köppernigk).

Kontrowersje: Wędrujący dom rodzinny

  • Krzysztof Mikulski
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika

W 1459 r. dziad astronoma, Łukasz I Watzenrode przyjął za długi od swojego siostrzeńca Szymona Falbrechta dom przy ul. Świętej Anny (dziś Kopernika 15) w Toruniu, który już wówczas przekazał córce Barbarze i jej małżonkowi.

Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
ul. Gagarina 13
87-100 Toruń

logo Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

Współpraca

logo Centrum Badań Kopernikańskich

Urząd Miasta Torunia

Kopernik 550

 Światowy Kongres Kopernikański