Przyczynki do biografii

Przyczynki do biografii

pokaż treść

Birkenmajer, Ludwik Antoni, Mikołaj Kopernik. Cz. 1.: Studya nad pracami Kopernika oraz materyały biograficzne. Kraków: Skład Główny w Księgarni Spółki Wydawniczej Polskiej, 1900.

Przeczytaj...

pokaż treść

Birkenmajer, Ludwik Antoni ,Stromata Copernicana: studja, poszukiwania i materjały biograficzne. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1924.

Przeczytaj...

pokaż treść

Drewnowski, Jerzy, Mikołaj Kopernik w świetle swej korespodencji. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydaw. Polskiej Akademii Nauk, 1978.

Przeczytaj...

pokaż treść

Haase, Carl, Koeppen, Hans, Nicolas Copernicus: Dokumente senes Lebens: Archivalienausstellung des Staatlichen Archivlagers in Gotttingen aus den Bestanden der Stiftung Preussischer Kulturbesitz. Katalog wystawy przygotowanej z okazji 500. rocznicy urodzin M. Kopernika. Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1973.

Przeczytaj...

pokaż treść

Rosińska, Grażyna, Kwestia „Krakowskich autografów” Kopernika w kodeksie „Copernicana 4” Biblioteki Uniwersyteckiej w Uppsali. Warszawa: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki nr 3, 2001.

Przeczytaj...

pokaż treść

Harvey, Georg, Notice Respecting the house of Copernicus, The Edinburgh philosophical journal, Tom 7, nr 13, s. 144–145. Edinburgh: Royal Society of Edinburgh,Wernerian Natural History Society, 1822.

Przeczytaj...

pokaż treść

Mr. Urban, Dee. jo., Concerning the Writings and discoveries of Copernicus, The Gentleman's magazine, Tom 67, Część 1, s. 97–100. London: John Nichols, 1797.

Przeczytaj...

pokaż treść

Małłek, Janusz, Mikołaj Kopernik. In: Polacy i Niemcy: 100 kluczowych pojęć. Warszawa: Biblioteka „Więzi”, 1996.

Przeczytaj...

pokaż treść

Małłek, Janusz, Czy Mikołaj Kopernik mówił po polsku? Warszawa: Mówią Wieki R. 37 nr 4, s. 35–39, 1994.

Przeczytaj...

pokaż treść

Małłek, Janusz, Czy uczony przemawiał po polsku. Olsztyn: Gazeta. Olsztyńska nr 41, s. 1, 5, 1973.

Przeczytaj...

Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
ul. Gagarina 13
87-100 Toruń

logo Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

Współpraca

logo Centrum Badań Kopernikańskich

Urząd Miasta Torunia

Kopernik 550

 Światowy Kongres Kopernikański