1541 VI 21 – do księcia pruskiego Albrechta

1541 VI 21 – do księcia pruskiego Albrechta

List Mikołaja Kopernika do Albrechta Hohenzollerna, księcia w Prusach, Frombork, 21 czerwca 1541 r.

Oryginał: Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz, Berlin, HBA, C 1a, Kasten 497; język niemiecki, papier, 31 x 21 cm, znak wodny I dzbanek z uchem, pieczęć sygnetowa z Apollinem z resztkami zielonego wosku.

Kopernik donosi Albrechtowi, księciu pruskiemu, że w dniu 20 czerwca otrzymał odpowiedź od Jana Benedykta Solfy, lekarza króla polskiego, z zaleceniami dla Jerzego von Kunheim, starosty tapiawskiego, którą przesyła w załączeniu. Kopernik dodaje, że gotów jest do dalszych starań, aby dopomóc choremu Kunheimowi.

 

Źródło:
  • Biskup Marian, Regesta Copernicana, Warszawa 1973.
  • Kopernik Mikołaj, Pisma pomniejsze, Warszawa 2007.

Frombork, 21 czerwca 1541 r.

Do Jaśnie Oświeconego i Wielmożnego z Bożej łaski Albrechta, Margrabiego Brandenburskiego, Księcia Prus i Wendów, Burgrabiego Norymberskiego i Księcia Rugii, mojego Najmiłościwszego Pana

Jaśnie Oświecony Wielmożny Książę, Miłościwy Panie. Wczoraj dopiero otrzymałem od Jana Benedykta doktora Jego Królewskiej Mości w Polsce list, a na moje pismo odpowiedź, odnoszącą się do szanownego Jerzego Kunhaim, starosty w Tapiau etc. Ponieważ jednak list ten nie zawiera żadnych innych szczególnych lub niezwiązanych z tym spraw, przeto posyłam go Waszej Książęcej Mości w oryginale, a z niego dowie się Wasza Książęca Mość o radzie i zdaniu tego doktora. Gdybym do rad tych mógł dodać jeszcze coś korzystnego, czym dobremu panu, urzędnikowi Waszej Książęcej Mości mógłbym być pomocnym w przywróceniu zdrowia, nie szczędziłbym żadnego trudu, starania i troski, ażeby przysłużyć się Waszej Książęcej Mości, któremu usilnie się polecam. Nadany we Fromborku, dnia 21 czerwca 1541 roku.

Waszej książęcej Mości oddany sługa

Mikołaj Kopernik

 

Przekład Jerzego Drewnowskiego

Frombork, 21 czerwca 1541 r.

Dem Durchlauchtigen und Hochgeborn Fursten von Gots gnoden Albrechten Margauen zcu Brandenburg, zcu Preussen und Wenden Herzogen, Burgrefen zcu Noremberg und Fursten zcu Regen, meinem gnadigisten Herren

Durchlautiger, Hochgeborner Furst, Genediger Here. Ich hab gestern ersten vom Koniglicher Majestat zcu Polen doctori loanni Benedicto ein briff und auff mein schreben von wegen des erenuesten Georgen Kunhaim hauptman zcu Tapiau etc. antwort ubirkomen. Die weil aber an das nichs von andern besonderen adder fremden sachen beruth wirt, hab ich Ewer Furstlichen Gnaden den selbigen haupt briff zcu gestaldt, aus welchem Ewer Furstliche Gnaden des selbigen doctoren rath und dunken wirdt vernehmen. Wost ich doneben was bessers zcu zcuschissen, do mit dem gutten herren, Ever Furstlichen Gnaden amptsmann beholflig sein zcu seiner gesundheit erstatunge, solten mir kein arbeit, mue und surge Ewer Furstlichen Gnaden zcuwolgefallen, deren ich mich thue vleissig bevehlen verdrislich sein. Datum Frauemburg am XXI Juij im MDXLI iore.

Euer Furstlichen Durchlaucht underteniger diner

Nicolaus Copernicus

 

HBA, C 1a, Kasten 497
HBA, C 1a, Kasten 497

Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz, Berlin, HBA, C 1a, Kasten 497

 

Pobierz fotokopie (archiwum zip)

Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
ul. Gagarina 13
87-100 Toruń

logo Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

Współpraca

logo Centrum Badań Kopernikańskich

Urząd Miasta Torunia

Kopernik 550

 Światowy Kongres Kopernikański