Muzea

pokaż treść

Katalog zbiorów kopernikańskich: w Muzeum Narodowem w Rapperswilu = Catalogue des Copernicana: du Musée National Polonais de Rapperswyl, ułożył Roszkowski, Jan., Lwów: [s. n.], 1900.

Przeczytaj...

pokaż treść

Dom Kopernika: Muzeum w Toruniu. Oprac. Mazurkiewicz, Janina. Toruń: Toruńska Drukarnia Dziełowa, 1964.

Przeczytaj...

pokaż treść

Kopernik i jego idea: wystawa grafiki: katalog. Toruń: Muzeum Okręgowe w Toruniu, Związek Polskich Artystów Plastyków, 1971.

Przeczytaj...

pokaż treść

Flik, Józef, Mikołaj Kopernik i jego rodzina: prezentacja kopii najstarszych wizerunków wykonanych przez Józefa Flika. Mazurkiewicz, Janina wstęp. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Muzeum Okręgowe w Toruniu, 1989.

Przeczytaj...

pokaż treść

Przypkowski, Tadeusz, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku: przewodnik. Warszawa: Związek Historyków Sztuki i Kultury, 1958.

Przeczytaj...

pokaż treść

Stopikowski, Henryk, II Międzynarodowa Wystawa Ekslibrisu „Architektura miast kopernikowskich”: katalog wystawy pokonkursowej zorganizowanej z okazji 700-lecia nadania praw miejskich Grudziądzowi: marzec 1991. Grudziądz: Muzeum w Grudziądzu, Komisja Krajoznawcza Oddziału PTTK w Grudziądzu, 1991.

Przeczytaj...

pokaż treść

Czyżak, Marta Pietrzyk, Józef, Autografy Mikołaja Kopernika. Toruń: Muzeum Okręgowe w Toruniu, 2003.

Przeczytaj...

pokaż treść

40-lecie Muzeum Mikołaja Kopernika Oddziału Muzeum Okręgowego w Toruniu 1960-2000. Toruń: Muzeum Mikołaja Kopernika, 2000.

Przeczytaj...

pokaż treść

Program Muzeum Okręgowego w Toruniu w zakresie przygotowania do obchodu 500. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Toruń: 1972.

Przeczytaj...

pokaż treść

Stawiarska, Bożena, Konkurs „Kopernik”: warunki Ogólnopolskiego Konkursu otwartego, powszechnego na pamiątki związane z 500. rocznicą urodzin... Warszawa: Muzeum Okręgowe w Toruniu, Zarząd Główny Polskich Artystów Plastyków, 1971.

Przeczytaj...

pokaż treść

Mazurkiewicz, Janina, Muzeum Mikołaja Kopernika Oddział Muzeum Okręgowego w Toruniu (1960–2000). Toruń: Rocznik Muzeum w Toruniu, t. 10, 2001.

Przeczytaj...

pokaż treść

Woszczyk, Andrzej, Toruńskie Copernicana Fragm. przemówienia. Warszawa: Urania-Postępy Astronomii t. 79, nr 2, 2008.

Przeczytaj...

pokaż treść  
pokaż treść

Mazurkiewicz, Janina, Muzeum Mikołaja Kopernika w Toruniu : powstanie, rozwój, działalność w latach 1960–1985. Toruń: Rocznik Toruński ; 18, s. 5–16, 1988.

Przeczytaj...

pokaż treść

Mazurkiewicz, Janina, Dział historyczny i oddział „Dom Kopernika”. Toruń: Rocznik Muzeum w Toruniu ; t. 2, z. 1–2, s. 56–64, 1966.

Przeczytaj...

pokaż treść

Mazurkiewicz, Janina, Dział historyczny i oddział „Dom Kopernika”. Toruń: Rocznik Muzeum w Toruniu ; t. 4, s. 62-74, 1969.

Przeczytaj...

pokaż treść

Mazurkiewicz, Janina, Dom Kopernika : otdelenie Torunskogo Muzeâ. Toruń: Zakłady Graficzne, [1963].

Przeczytaj...

pokaż treść

Mazurkiewicz, Janina, Das Haus des Kopernik : Abteilung Museum in Toruń. Toruń: Zakłady Graficzne, [1963].

Przeczytaj...

pokaż treść


Mazurkiewicz, Janina, The Copernicus House : a department of District Museum at Toruń. Toruń: Zakłady Graficzna, [1964].

Przeczytaj...

pokaż treść

Mazurkiewicz, Janina, Dom Kopernika – Oddział Muzeum Okręgowego w Toruniu : informator. Toruń: Muzeum Okręgowe, [1967].

Przeczytaj...

 

Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
ul. Gagarina 13
87-100 Toruń

logo Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

Współpraca

logo Centrum Badań Kopernikańskich

Urząd Miasta Torunia

Kopernik 550

 Światowy Kongres Kopernikański