1541 VI 15 – do księcia pruskiego Albrechta

1541 VI 15 – do księcia pruskiego Albrechta

List Mikołaja Kopernika do Albrechta Hohenzollerna, księcia w Prusach, Frombork, 15 czerwca 1541 r.

Oryginał: Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz, Berlin, HBA, C, 1a, Kasten 497; język niemiecki, papier, 29 X 21 cm, znak wodny F ręka w rękawie, pieczęć sygnetowa z Apollinem z resztkami ceglastego wosku.

Kopernik, odpowiadając na otrzymany list, informuje Albrechta, księcia pruskiego, że napisał Janowi Benedyktowi Solfie, lekarzowi króla polskiego1, list z zapytaniem, w jaki sposób mógłby on dopomóc Jerzemu von Kunheim2 w jego chorobie. Nie otrzymał jednak dotychczas żadnej wiadomości, co go zdumiewa. Dlatego zamierza ponownie napisać do doktora Jana, a odpowiedź przekaże bezzwłocznie księciu.

 

Źródło:
  • Biskup Marian, Regesta Copernicana, Warszawa 1973.
  • Kopernik Mikołaj, Pisma pomniejsze, Warszawa 2007.


1 Jan Benedykt Solfa był lekarzem króla Zygmunta Starego.
2 Jerzy von Kunheim był starostą tapiawskim i radcą dworu Albrechta Hohenzollerna.

Frombork, 15 czerwca 1541 r.

Do Jaśnie Oświeconego i Wielmożnego z Bożej łaski Albrechta, Margrabiego Brandenburgii, Księcia Prus i Wendów, Burgrabiego Norymbergii i Księcia Rugii, mojego Najłaskawszego Pana

Jaśnie Oświecony i Wielmożny Książę, Łaskawy Panie. Jestem zawsze gotowy do usilnych i chętnych usług dla Waszej Książęcej Mości. Udzielam wiadomości i odpowiedzi na list i pismo Waszej Książęcej Mości. Napisałem do Jana Benedykta, doktora Jego Królewskiej Mości w Polsce, aby jak najpilniej dowiedzieć się, jak można by dopomóc szanownemu i dostojnemu panu Jerzemu von Kunhaim, urzędnikowi Waszej Książęcej Mości, w jego chorobie. Miałem nadzieję, że przez tego samego posłańca przyjdzie odpowiedź. Jednakże dotąd nie otrzymałem od wyżej wspomnianego doktora żadnego listu, co mnie dziwi. Nie wiedziałem, co mam istotnego napisać Waszej Książęcej Mości w tej sprawie. Dlatego zamierzam przez nadarzające się poselstwo jeszcze raz napisać do tegoż doktora w tej samej sprawie, a to, czego się od niego dowiem, niezwłocznie przekażę Waszej Książęcej Mości, któremu moje usilne i niestrudzone usługi pokornie polecam. Nadany we Fromborku, 15 czerwca 1541.

Waszej Książęcej Mości zawsze oddany sługa

Mikołaj Kopernik

 

Przekład Jerzego Drewnowskiego

Frombork, 15 czerwca 1541 r.

Dem Durchlauchtigen und Hochgebornen von Gots genoden Albrechten Margraven zcu Brandenburg, in Preussen und Wenden Hertzog, Burgrofen zcu Noremberg und Fursten zcu Rugen, meinem Gnedigisten Herren

Durchlauchter und Hochgeborner Furst, Genediger Herre. Meyne vlessige und gutwillige dinste sein Ewer Furstlichen Gnaden alle zceit bereith. Euer Furstlichen Gnaden auf Ewer briff und schreiben tu ich wissen und zcuerkennen. Nach dem ich an Konigliche Maiestat zcu Polen doctori loanni Benedicto geschreben habe, meinen besten vleis nach zcu erkundigen, wie dem erentvesten und gestrengen herren Georgio von Kumhaim Euer Furstlichen Durchlaucht amthman in seiner swaheit mochte geholfen werden, het mich verhofft, es solde mit dem selbigen briffs boten antworth gefallen sein. So hab ich bis her vom obgenanten doctor keinen briff uberkomen, das mich wundert. Habe ich Ewer Furstlichen Gnaden der sachen halben nichts eigentlichs wissen zcu schreiben. Byn nach der halben gesint, mit zcufelliger botschaft dem selbigen doctor widderumbe zu schreiben in der selbigen sachen, alz dan was ich von em erfaren werde, wil ich an verzog zcu stellen Ewer Furstlichen Gnaden, der ich meine vlessige und unverdrossene dinste thu demutiglich bovolen. Datum Frauemburg XV Juny 1541.

Ewer Furstlichen Durchlaucht stetiger dyner

Nicolaus Copernicus

 

HBA, C, 1a, Kasten 497
HBA, C, 1a, Kasten 497

Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz, Berlin, HBA, C, 1a, Kasten 497

 

Pobierz fotokopie (archiwum zip)

Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
ul. Gagarina 13
87-100 Toruń

logo Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

Współpraca

logo Centrum Badań Kopernikańskich

Urząd Miasta Torunia

Kopernik 550

 Światowy Kongres Kopernikański