Wystawy

pokaż treść

Cimino, Massimo Catalogo della Mostra di Cimeli Copernicani. Katalog wystawy. Roma: Accademia Nazionale dei Lincei, 1966.

Przeczytaj...

pokaż treść

Wystawa poświęcona Mikołajowi Kopernikowi zorganizowana w departamencie Pas-de-Calais z przedmową prefekta Rolanda Huguet. [s. l.]: 1973.

Przeczytaj...

pokaż treść

Kopernik i jego idea: wystawa grafiki: katalog. Toruń: Muzeum Okręgowe w Toruniu, Związek Polskich Artystów Plastyków, 1971.

Przeczytaj...

pokaż treść

Stopikowski, Henryk, II Międzynarodowa Wystawa Ekslibrisu „Architektura miast kopernikowskich”: katalog wystawy pokonkursowej zorganizowanej z okazji 700-lecia nadania praw miejskich Grudziądzowi: marzec 1991. Grudziądz: Muzeum w Grudziądzu, Komisja Krajoznawcza Oddziału PTTK w Grudziądzu, 1991.

Przeczytaj...

pokaż treść

Haase, Carl, Koeppen, Hans, Nicolas Copernicus: Dokumente senes Lebens: Archivalienausstellung des Staatlichen Archivlagers in Gotttingen aus den Bestanden der Stiftung Preussischer Kulturbesitz. Katalog wystawy przygotowanej z okazji 500. rocznicy urodzin M. Kopernika. Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1973.

Przeczytaj...

pokaż treść

Czyżak, Marta Pietrzyk, Józef, Autografy Mikołaja Kopernika. Toruń: Muzeum Okręgowe w Toruniu, 2003.

Przeczytaj...

pokaż treść

Zaproszenie na uroczyste otwarcie wystawy księgozbioru Mikołaja Kopernika ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Uppsali. Toruń: Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Toruniu; Towarzystwo Naukowe w Toruniu; Książnica Miejska im. M. Kopernika w Toruniu, 1973.

Przeczytaj...

pokaż treść

Mazurkiewicz, Janina, Dom Kopernika : wystawa stała od 5. VI. 1960 r. Toruń: Rocznik Muzeum w Toruniu ; t. 1, s. 76–80, 1962.

Przeczytaj...

pokaż treść

Mazurkiewicz, Janina, Z działalności Uniwersytetu Kultury przy Muzeum Okręgowym w Toruniu Oddział Dom Kopernika. Toruń: Rocznik Muzeum w Toruniu ; t. 3, s. 171–176, 1968.

Przeczytaj...

pokaż treść

Mazurkiewicz, Janina, Wystawy jubileuszowe w zespole kamieniczek przy ulicy Kopernika 15/17. Toruń: Rocznik Muzeum w Toruniu ; t. 6, s. 209–219, 1977.

Przeczytaj...

pokaż treść

Mazurkiewicz, Janina, Tematyka Kopernikowska w medalierstwie : katalog wystawy. Toruń: Muzeum Okręgowe, 1973.

Przeczytaj...

 

Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
ul. Gagarina 13
87-100 Toruń

logo Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

Współpraca

logo Centrum Badań Kopernikańskich

Urząd Miasta Torunia

Kopernik 550

 Światowy Kongres Kopernikański