Projekt dekoracji ściennej z postacią Kopernika

Projekt dekoracji ściennej z postacią Kopernika

  • Twórca: Autor nieznany
  • Technika: rysunek tuszem
  • Data: XVIII w.
  • Opis: Projekt do kartonu dla dekoracji ściennej ukazującej siedzącego Mikołaja Kopernika. Uczony ukazany w pozycji siedzącej z cyrklem w prawej dłoni wykreśla na tablicy prawdopodobnie układ heliocentryczny. U stóp atronoma przyrządy astronomiczne, w tym globusowa sfera armilarna. Kopernik ubrany w długą szatę z charakterystyczną kryzą pod szyją stylizującą postać na uczonego siedemnastowiecznego. Rysunek pochodzi z XVIII w.
  • Lokalizacja: WBP-Książnica Kopernikańska

Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
ul. Gagarina 13
87-100 Toruń

logo Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

Współpraca

logo Centrum Badań Kopernikańskich

Urząd Miasta Torunia

Kopernik 550

 Światowy Kongres Kopernikański