Kategorie wydarzeń

Światowy Kongres Kopernikański 19 lutego, Otwarcie

Światowy Kongres Kopernikański 19 lutego, Otwarcie

W 2023 roku, w 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika zorganizowane zostanie w Polsce wyjątkowe wydarzenie – Światowy Kongres Kopernikański. Głównym jego celem jest przedstawienie stanu badań nad życiem i działalnością wybitnego uczonego i astronoma, a także jego wpływem na rozwój nauki, kultury i sztuki.

Organizatorami Kongresu są Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk. Ze względu na bogate i wciąż żywe oraz rozwijane tradycje kopernikańskie w tych ośrodkach Kongres będzie miał formułę kroczącą.

Obrady będą odbywały się kolejno w Toruniu, Krakowie i Olsztynie i z powrotem w Toruniu. Oficjalne otwarcie obrad zaplanowano na 19 lutego 2023 roku w Toruniu - w 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika i jednocześnie święto toruńskiego uniwersytetu.

19 lutego, godz. 8:30, Stare Miasto

  • Msza św. w Bazylice Katedralnej św. św. Janów
  • Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Kaplicy Kopernikowskiej
  • Złożenie kwiatów pod pomnikiem Mikołaja Kopernika - godz. 10:15

19 lutego, godz. 11:00, Aula UMK

  • Hymn Państwowy
  • Wystąpienie  JM  Rektora  prof. dr. prof. Andrzeja Sokali
  • Wystąpienie Ministra Edukacji i Nauki dr. hab. Przemysława Czarnka, prof. KUL
  • Inauguracja Światowego Kongresu Kopernikańskiego
  • Wykład inaugurujący Światowy Kongres Kopernikański – prof. Jim Peebles - godz. 11.45
  • Wystąpienia okolicznościowe - godz. 12.25
  • Gaude Mater Polonia

W każdym z wymienionych wyżej miast zorganizowane zostaną sekcje tematyczne skierowane do poszczególnych grup badaczy. Do Krakowa (24–26 maja 2023 r.) zaproszono ekonomistów, filozofów oraz badaczy historii tych dyscyplin. Olsztyńskie obrady (21–24 czerwca 2023 r.) skupią się na biografii wielkiego astronoma, a także muzeach mu poświęconych. Toruńska część Kongresu (12–15 września 2023 r.) zgromadzi historyków, kulturoznawców, literaturoznawców i historyków sztuki zainteresowanych miejscem Mikołaja Kopernika w szeroko rozumianej kulturze, a także astronomów i historyków astronomii oraz przedstawicieli nauk medycznych, i będzie jednocześnie zakończeniem tego wyjątkowego wydarzenia.

Informacje o wydarzeniu

Data wydarzenia 19-02-2023 08:30
Data końcowa wydarzenia 19-02-2023 13:00
Lokalizacja Aula Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Mapka z lokalizacjami

Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
ul. Gagarina 13
87-100 Toruń

logo Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

Współpraca

logo Centrum Badań Kopernikańskich

Urząd Miasta Torunia

Kopernik 550

 Światowy Kongres Kopernikański