Kategorie wydarzeń

Konkurs "Mikołaj Kopernik w obiektywie"

 Konkurs "Mikołaj Kopernik w obiektywie"

W ramach ogólnopolskiego projektu „Wstrzymał słońce ruszył ziemię” odbędzie się konkurs fotograficzny "Mikołaj Kopernik w obiektywie" dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego dla Dzieci pt. „Mikołaj Kopernik w obiektywie” jest Przedszkole Miejskie Nr 13 im. Mikołaja Kopernika z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 14 w Toruniu.

Cele konkursu to: uczczenie 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika poprzez przybliżenie sylwetki astronoma oraz jego dorobku naukowego, rozwijanie wrażliwości artystycznej w dziedzinie fotografii, zachęcanie do utrwalania ważnych miejsc, postaci w formie zdjęcia oraz popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu.

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat).

Warunki uczestnictwa w Konkursie:

  •     zrobienie zdjęcia, będącego twórczą interpretacją tytułu Konkursu,
  •     nadesłanie fotografii w postaci odbitki w dowolnym formacie na adres przedszkola,
  •     załączenie wypełnionego formularzu uczestnictwa w konkursie, w którym zawarte są dane Autora, jego Opiekun, akceptacja regulaminu i zgoda na przetwarzanie danych osobowych (RODO).


Prace prosimy przesłać pocztą do 31 stycznia 2023 r. (decyduje data wpłynięcia pracy) pod adres:
Przedszkole Miejskie Nr 13 w Toruniu
ul. Konstytucji 3-go Maja 14
87-100 Toruń

Komisja Konkursowa wyłoni Laureatów I, II i III miejsce, może także przyznać wyróżnienia. Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Dyplomy i nagrody zostaną wręczone na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo- Metodycznej (18 lutego 2023) w siedzibie organizatora: https://www.torun.pl/pl/ogolnopolskie-forum-metodyczne-dla-nauczycieli. Dopuszcza się możliwość wysłania nagród na wskazany przez laureata adres. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i podziękowania dla nauczycieli w formie elektronicznej. Nazwiska Laureatów zostaną podane na stronie internetowej organizatora www. pm-13.pl , do dnia 10 lutego 2023 r.

Więcej: https://www.torun.pl/pl/konkurs-mikolaj-kopernik-w-obiektywie

Informacje o wydarzeniu

Data wydarzenia 31-01-2023 15:00
Lokalizacja Przedszkole Miejskie Nr 13 im. Mikołaja Kopernika

Mapka z lokalizacjami

Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
ul. Gagarina 13
87-100 Toruń

logo Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

Współpraca

logo Centrum Badań Kopernikańskich

Urząd Miasta Torunia

Kopernik 550

 Światowy Kongres Kopernikański