Biografia Mistrza

„Stąd też dowiedzioną jest rzeczą, że Kopernik urodził się 19 lutego 1473 roku w Toruniu z Niklasa Kopernika, kupca bardzo rozległych stosunków i z Barbary córki Łukasza Watzelrode, a siostry innego Łukasza, biskupa w Ermland (w Warmii)”.

– Artur Wołyński, Kopernik w Italji –

 

Pochodzenie i dzieciństwo

Pierwsze wzmianki o członkach rodziny Koperników na Śląsku i Watzenrode w Toruniu pochodzą z lat 60. XIV wieku. Ojciec astronoma, Mikołaj Kopernik, przeniósł się do Torunia ok. 1458 r., gdzie mniej więcej dwa lata później zawarł małżeństwo z Barbarą Watzenrode.

Kraków

„To tu Kopernik zasmakował w astronomii i stąd wyniósł gruntowną znajomość ówczesnej matematyki i astronomii, a także pewne umiejętności malarskie”.

Włochy

„Na przełomie XV i XVI wieku dwukrotnie Kopernik przebywał we Włoszech. Na uniwersytecie w Bolonii studiował prawo, a w słynnej z wysokiego poziomu nauk lekarskich Padwie – medycynę”.

Warmia

„Po powrocie z Włoch w 1503 roku Mikołaj Kopernik dostał się w wir życia publicznego Warmii. Piastował szereg odpowiedzialnych stanowisk kościelnych i administracyjnych”.

– Andrzej Woszczyk, Nicolaus Copernicus Torunensis –

Kontakt

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu
ul. Gagarina 13
87-100 Toruń

logo Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu

Współpraca

logo Centrum Badań Kopernikańskich

Urząd Miasta Torunia

Kopernik 550

 Światowy Kongres Kopernikański